МИР отваря четвърта мярка по ПВУ – над 212 млн. лв. за развитие на индустриални зони и паркове

Процедурата вече е публикувана за обществено обсъждане в ИСУН и на сайта на МИР, финансира се и изграждането на зарядни станции

Икономика / България
3E news
850
article picture alt description

Източник: Министерство на иновациите и растежа.

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с 212,5 млн. лв. развитието на  индустриалните зони и паркове в България по Плана за възстановяване и устойчивост. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев.

Това е четвъртата мярка по  Плана за възстановяване и устойчивост, която МИР ще отвори. По „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“) ще могат да кандидатстват всички оператори на индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Кандидатите могат да участват индивидуално – за вътрешната инфраструктура, или в партньорство с общини, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ или ВиК оператори – за довеждащата инфраструктура, в зависимост от нейните елементи.

Още по темата

Безвъзмездни средства ще се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона – пътни и железопътни връзки, преносни проводи и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.).

Ще може да се кандидатства и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона – улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др. По Програмата операторите ще могат да изграждат и научно-изследователска (иновативна) инфраструктура – изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк. Мярката дава възможност и за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура – зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.

„Целта на инвестициите по мярката е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната, като се  създадат благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните зони и паркове чрез изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура“, коментира министър Пулев.

Късно снощи процедурата беше публикувана за обществено обсъждане, което  ще продължи до 23.03.2023 г., включително. Предложения и коментари може да се изпращат в системата ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“.

Предложенията се представят в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“. Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по мярката може да прочетете и на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща