Какво да очакваме от различните валути спрямо еврото?

Икономика / Финанси
3E news
513
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Когато геополитическият риск намалява, а пазарният оптимизъм се увеличава, това означава по-нисък индекс на щатския долар и по-голям рисков апетит, което влияе благоприятно на валутите в Централна и Източна Европа. Най-забележителен е спадът на пазарната волатилност през последните седмици, който може и да се задържи според анализаторите на iBanFirst. Шансът ще бъде още по-голям ако световната икономика избегне рецесия.

Още по темата

EUR/USD: Основната причина за скорошната слабост на еврото са технически фактори, а не макроикономиката и паричната политика. Основна фаза на консолидация за валутната двойка беше неизбежна след неспиращия ръст последвал дъното от 0.9800 през ноември. От iBanFirst споделят, че нива от 1,05-1,06 могат да бъдат интересен сигнал за покупка за валутната двойка с очаквано равнище на цената от 1,0950. За момента все още е рано валутата да премине психологическата граница от 1,10, но е много вероятно да приключи годината значително над нея, около 1,15 EUR/USD, допълват анализаторите.

EUR/GBP: Анализаторите на iBanFirst споделят, че остават доста изненадани от изключителната устойчивост на британската лира. Представянето от началото на годината (YTD) на валутната двойка EUR/GBP е почти незначително (+0,30%). Те са скептични относно представянето на икономиката на Обединеното кралство през предстоящата година, но въпреки това вярват, че валутата може да бъде отделена от макроикономическата тенденция. Очакванията са, че по-високата цена на капитала ще бъде основен фактор за икономическата слабост. В Обединеното кралство през 2023 г. предстои да бъдат рефинансирани около 2 млн. ипотечни кредита. Фиксираният лихвен процент е средно около 2,5%, а новият лихвен процент за рефинансиране е около 6% - значително по-голяма част от разполагаемия доход ще бъде използван в изплащането на ипотеки за тези, които могат да си го позволят. Това всъщност е една от причините, поради които Английската централна банка изпитва колебания. Според анализаторите, количественото облекчаване на паричната политика няма да изчезне, както и на много други места. Например в Хелзинки (Финландия) средната ипотека е около 300% от нетния доход, докато лихвените проценти се повишават с от под 0% до над 3,5%. Това означава, че над 10% от разполагаемия доход се премахва от страната, което е значителна сума. В случая с Обединеното кралство, не трябва да забравяме и отрицателното структурно въздействие на Брекзит, което може да доведе до влошаване на ситуацията. Това обаче не означава непременно, че британската лира ще бъде в състояние на свободен спад през годината, споделят анализаторите на iBanFirst. Тяхната консервативна прогноза за валутната двойка EUR/GBP е на ниво от 0,90, като това не е толкова лошо предвид икономическия кошмар, пред който е изправено Обединеното кралство.

EUR/CHF: Според iBanFirst швейцарският франк ще се представи по-добре от очакваното тази година, тъй като е по-вероятно Швейцарската национална банка (SNB) да бъде по-агресивна от Европейската централна банка (ЕЦБ). ЕЦБ вероятно ще забави темпото на повишаване на лихвените проценти това лято, докато SNB ще продължи да повишава лихвите. Обикновено швейцарският франк се развива в зависимост с нежеланието за поемане на риск, но напоследък това не е така. Паричната политика със сигурност е основният двигател на еволюцията на валутата. Очакванията са валутната двойка EUR/CHF да достигне прага от 0,96 в средносрочен план. Ако политическият риск се увеличи, тъй като напрежението в Източна Европа е високо, това може да помогне на швейцарския франк. Въпреки това, анализаторите на iBanFirst вярват, че политическият риск няма да е от голямо значение за валутния пазар през 2023 г., което означава, че волатилността може да остане ограничена.

EUR/CNH: Повечето китайски провинции обявиха цел за растеж до 2023 г. от 5% или повече. От iBanFirst споделят, че постигането на тази цел ще бъде предизвикателство, най-вече поради факта, че местните правителства все още изпитват фискални затруднения. Голямата вълна от падежи, слабостта на имотите и свързаните с ковид дългове ограничават способността им да харчат. Ето защо през 2023 г. инвестициите в инфраструктура ще се забавят. Очакванията са за допълнителни фискални и парични стимули, както и Китайската народна банка (PBoC) да намали лихвените проценти през второто тримесечие и властите да продължат стратегията си за слаба валута. Обезценяването на китайския юан остава един от най-добрите и по-ефективни начини за стимулиране на икономиката, особено в контекста на забавена световна търговия. Това е и причината анализаторите на iBanFirst да прогнозират, че курсът EUR/CNH ще продължи да се движи нагоре през по-голямата част от годината.

EUR/HUF: Миналата седмица се наблюдаваше вълна от продажби в региона на Централна и Източна Европа (EUR/HUF надолу с 0,02% на седмична база), но възходящата тенденция се запазва за повечето валути от ЦИЕ. Това важи най-вече за унгарския форинт, споделят анализаторите на iBanFirst. Те очакват унгарската валута да се представи по-добре през 2023 г. Благодарение на по-добрите отношения с Европейския съюз, липсата на тежка енергийна криза, високия базов лихвен процент в Унгария и подобрените рискови нагласи на световните финансови пазари. Унгария наскоро навлезе в техническа рецесия, подобно на Чешката република, но това не е притеснителен фактор, тъй като повечето инвеститори не обръщат внимание. Седмици наред унгарският форинт печели позиции спрямо еврото и долара. Според iBanFirst, очакваното ниво за EUR/HUF е 360,00 при спот курс от 382,00. Те споделят, че някои анализатори имат дори по-оптимистични нагласи по отношение на развитието на унгарския форинт (350,00 EUR/HUF).

EUR/CZK: Инфлацията в Чешката република се забави през м. февруари (12,3% на годишна база спрямо предходните 13,3%), което е положителна новина. Страната също е навлязла в техническа рецесия, но това няма особено значение за чешката крона, тъй като спадът на цените на природния газ и пазарните интервенции на Чешката Народна Банка (ЧНБ) са основните двигатели на валутата. Паричната политика вероятно няма да промени правилата на играта в краткосрочен и средносрочен план, тъй като очакванията са ЧНБ да запази лихвените проценти на ниво от 7% през по-голямата част от годината, споделят анализаторите на iBanFirst. Очаква се поскъпването на чешката крона да продължи, но да остане ограничено, тъй като EUR/CZK е една от най-слабо волатилните валутни двойки в региона на ЦИЕ и не се очаква промяна в близко бъдеще.

EUR/PLN: Анализаторите на iBanFirst споделят, че в краткосрочен и средносрочен план слабото представяне на полската злота ще се запази такова (спад от 1,23% YTD спрямо еврото). Това може да се обясни най-вече с очакваното решение на Съда на Европейския съюз относно полските кредитополучатели с ипотечни кредити, деноминирани в швейцарски франкове. Преди повече от десетилетие хиляди полски потребители теглят ипотечни кредити в швейцарски франкове, за да се възползват от ниските лихвени проценти. Проблем няма, докато през 2015 г. Швейцарската национална банка не реши да премахне обвързването с еврото, което доведе до значително отслабване на полската злота спрямо швейцарската валута. Тогава притежателите на ипотечни кредити се сблъскват с рязко нарастващи вноски и започват да съдят банките. Миналата седмица генералният адвокат на Съда на ЕС излезе със становище  в полза на потребителите по този въпрос. В него беше посочено, че полските банки не могат да предявяват искове за допълнително възнаграждение от хиляди кредитополучатели с ипотечни договори, които са обявени за недействителни, тъй като съдържат неравноправни клаузи. Становището му обаче няма задължителен характер. Въпреки това, Съдът на ЕС обикновено се съобразява с него, когато взима своето окончателно решение. Очаква се това да стане преди прекъсването на работата на Съда през лятото. Ако Съдът на ЕС възприеме този подход, това може да доведе до загуби в размер на около 100 млрд. полски злоти според Полския орган за финансов надзор (това представлява около 50% от собствените средства на банковия сектор). Разходите биха могли да бъдат още по-високи, ако полските съдилища се произнесат в полза на потребителите в конкретни случаи. Вероятността за отрицателно окончателно решение за банковия сектор не е изненада. През последните няколко години полските банки са натрупали провизии в размер на 30 млрд., но това най-вероятно няма да бъде достатъчно. Полският банков сектор обикновено се счита за най-силния в региона на Централна и Източна Европа и ще може да преодолее това предизвикателство рано или късно. Междувременно това ще бъде нетен негатив за полската злота. Анализаторите на iBanFirst прогнозират, че курсът EUR/PLN вероятно ще се стабилизира около 4,80 EUR/PLZ, но ако решението е отрицателно, кросът може лесно да скочи до прага от 5,00.

EUR/RON: Румънската лея е една от най-стабилните валути в Централна и Източна Европа. Това беше така през изминалата година и вероятно ще се запази като тенденция през 2023 г. В началото на тази година значителното увеличение на румънските държавни облигации повиши ликвидността на пазара и така даде тласък на румънската лея (ръст от 0,42% YTD). Сега валутната двойка EUR/RON се колебае около 4,92. Анализаторите на iBanFirst не очакват скок над 4,95 в средносрочен план. Именно заради това е вероятно кросът да остане в тесен диапазон между 4,90 и 4,95 EUR/RON поне до лятото.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща