Обявен е конкурс за проекти на млади учени по Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО

Икономика , Климат / Климат / Екология , Технологии
3E news
1024
article picture alt description

Източник: МОСВ

Обявен е конкурс за проекти на млади учени (до 35 г.) по Програмата “Човекът и биосферата” (MAB) на ЮНЕСКО. Насочен е към млади изследователи, извършващи интердисциплинарни изследвания в съответствие с програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ (MAB). Общата стойност на всеки проект не трябва да надвишава 5000 USD. Приоритет се дава на проекти, изпълнявани в биосферни резервати. Тази година ЮНЕСКО и Княжество Монако постигнаха споразумение за отпускане на пет допълнителни стипендии за проучвания на морски, островни и крайбрежни екосистеми в биосферните резервати.

Попълненият формуляр (1 разпечатано копие) трябва да бъде депозиран в Националния комитет по Програмата “Човекът и биосферата” в срок до 20 март 2023 г. (до 16,30 ч.) на адрес: Национален комитет по Програмата “Човекът и биосферата”, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 23, ст. 412, пощенски код 1113 София, тел.: 02/ 979 2155, 0889639544

Електронно копие на формуляра трябва да бъде изпратено в същия срок на имейл адрес mab.bg@abv.bg (със ‘subject’ на писмото: ‘2023 MAB Young Scientists Awards’).

Формулярите за кандидатстване (на английски или френски език) и информация за конкурса са достъпни на адрес: https://www.unesco.org/en/man- and-biosphere/young-scientists.

Наградите за млади учени са създадени през 1989 г. До 2025 г. изпълнението на програмата MAB на ЮНЕСКО се ръководи от стратегията и плана за действие от Лима към Програмата MAB на ЮНЕСКО и нейната Световна мрежа от биосферни резервати (LAP), която допринася за постигането на Целите за устойчиво развитие, свързани с бъдещото международно развитие за периода 2016-2030 г. на Организацията на обединените нации.

България има принос в развитието на тази Световна мрежа. През 1977 г. са обявени 17 обекта в страната, отговарящи на тогавашните критерии. След ревизия на границите, функцията и управлението на част от тези територии и отчитайки съвременната визия и изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“, през 2017 г. са обявени 4 биосферни парка от ново поколение (ревизирани) – Сребърна, Узунбуджак, Централен Балкан и Червената стена. Номинациите за биосферни резервати се съгласуват с Министерството на околната среда и водите, което е член на Националния комитет по програмата "Човекът и биосферата".

Съвременните биосферни резервати са символ на хармоничното съжителство между човека и природата. Те стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти (включително горски) и регионални марки с висока добавена стойност.

Повече можете да научите на следния линк - https://www.moew.government. bg/bg/priroda/zastiteni- teritorii/zastiteni-teritorii- s-mejdunarodno-znachenie/ programa-chovekut-i- biosferata-na-yunesko/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща