БАОВК ще съдейства на потребители и фирми при нелоялни търговски практики

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ съдейства активно за своевременно разрешаване на казуси на потребители и фирми в ОВК сектора

Енергетика / България
3E news
817
article picture alt description

Петър Хетемов, председател на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“.

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) ще съдейства активно за своевременно разрешаване на казуси на потребители и фирми в сферата на сектора отопление, вентилация и климатизация. Организацията разкри нова секция в сайта си за подаване на сигнали, където в случаи на установяване на нелоялни търговски практики, недобросъвестни клиентски похвати, некоректни практики от инвеститори, нарушения и друг тип проблемни казуси, потърпевшите могат да изпратят информация и да получат съдействие от експертите.

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) ще помага за решаването на казусите като изследва проблемите и сезира институциите, които са отговорни за тяхното решаване. Стартирането на този тип инициатива е част от мисията на организацията да минимизира нелоялните търговски практики и да подобри средата както за потребителите, така и за фирмите в бранша.

„Към момента потребителите и фирмите имат затруднение в подаването на сигнали към институциите, както и за получаване на съдействие от тях. Сред най-често срещаните нарушения са нелоялните търговски практики, които засягат крайния потребител, а фирмите често са жертва на некоректни практики от инвеститори и недобросъвестни клиентски похвати. Чрез експертизата на членовете ни както в практически, така и в юридически аспект, ще се постараем да съдействаме на потърпевшите страни за максимално бързо и качествено разрешаване на такъв тип казуси“, коментира Петър Хетемов – председател на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“.

В края на миналата година Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) внесе предложение в Комисията за защита на потребителите във връзка с необходимостта от разработване на механизъм, който да прекрати нелоялните и заблуждаващи търговски практики на доставчици или оператори на услугите монтаж и сервизно обслужване на климатична, вентилационна, отоплителна, термопомпена техника, газови инсталации и уреди.

Причината за внасяне на предложението са зачестилите оплаквания от потребители, които се свързват с Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“. От организацията коментират, че жалбите са значително завишени през последната година, предвид необходимостта от по-икономични начини за отопление. Това прави сектора актуален и на пазара се появяват множество физически лица и фирми, които искат да се възползват от завишеното търсене, но нямат професионалната квалификация и необходимите разрешителни за извършване на услугите.

От организацията предлагат техни специалисти да участват в разработването на механизъм съвместно с Комисията за защита на потребителите, който да има ясни критерии и процеси за установяване на нарушения, вследствие на които да се предприемат предвидените в Закона за защита на потребителите действия. Специалистите от Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) акцентират на това, че по този начин ще бъде повишено нивото на защита на икономическите интереси на потребителите и ще бъде оптимизиран процеса на реален контрол по спазване на законодателството в областта.

Потребители и фирми могат да подават сигналите си до Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) на следния адрес: https://baovk.bg/poday-signal/

Българската асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) е организация в частна полза, учредена с цел да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред национални и международни организации в процедури по изготвяне и актуализация на нормативната база. БАОВК ще се ангажира с внасянето на съгласувани мнения, предложения и становища по действащи нормативни актове, както и проекти на нови в интерес на развитието на бранша.

БАОВК е създадена от професионалисти в ОВК индустрията, за да осигури високо качество на услугите, предоставяни от членовете ѝ при проектиране и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация на самостоятелни жилища, обществени сгради и индустриални обекти.

Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са елементи на техническата инфраструктура и като такива са обект на законови регулации както по време на изграждането ѝ, така и при ситуации на промяна по време на експлоатацията им. Това налага необходимостта от професионална намеса на технически правоспособни лица в съответствие със законовите изисквания и нормативни разпоредби.

Българската асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) цели да утвърди добрите практики в отрасъла, да осигури тяхното прилагане от членовете си и да създаде условия за повишаване качеството на подготовка на кадрите с цел подпомагане и обучение по съответните направления в специализирани обучителни центрове с последващо доказване на придобитите от тях знания.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща