Бизнесът през 2022: В трудна глобална среда, Бош постигна 3,7 млрд. евро печалба

Енергетика / Финанси
3E news
325
article picture alt description

Източник: Бош.

Въпреки трудната макроикономическа ситуация през 2022 година Бош, доставчикът на технологии и услуги, успя да увеличи оборота си и да постигне печалба. Според предварителните данни[1] Група Бош е генерирала общи продажби от 88,4 милиарда евро. Оборотът е нараснал с около 12% спрямо предходната година или с около 10% след корекция на ефекта от курсовите разлики. EBIT (печалбата преди лихви и данъци) от дейността достигна 3,7 милиарда евро. Очаква се марж на EBIT от около 4%. „Предизвикателната 2022 година отново показа, че Бош е устойчива на кризи, като същевременно притежава и огромна иновативна сила“, заяви д-р Щефан Хартунг, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, при представянето на предварителните бизнес резултати на компанията. „В изключително трудна среда ние осигуряваме възможности за растеж в световен мащаб с целенасочени инвестиции и разширяване на международното ни присъствие. Искаме да предоставим на хората по целия свят „Техника за живота“ и така да дадем значим принос за обществото – от отоплението, щадящо климата, до енергоспестяващите решения и устойчивата мобилност.“

Наскоро Бош обяви, че през следващите десет години ще инвестира около 950 милиона евро в инженерен и производствен център в Суджоу, Китай. Центърът ще създава специално разработени решения за мобилността и продукти в областта на електрификацията и автоматизацията, които ще обслужват потребностите на местния пазар.

Същевременно Бош съдейства за повишаване на статута на Европа като високотехнологична локация: „Изключителен пример е разширяването на заводите ни за чипове в Дрезден и Ройтлинген“, каза Хартунг. „До 2026 планираме да инвестираме още 3 милиарда евро в бизнеса с полупроводници – това е приносът ни за преодоляване на недостига на чипове в сектора на мобилността.“ Бош ще се фокусира и върху разширяването на бизнеса си в световен мащаб - в Египет, Индия, Мексико, САЩ и Виетнам.

Глобалната търговия: колаборацията е от съществено значение за просперитета и действията за опазване на климата

Промените в пазарната и технологичната конюнктура, дължащи се на свързаността, автоматизацията и електрификацията, наред с нарастващото значение на устойчивостта ще бъдат двигатели на растежа на Бош през следващите години. Търсенето в нововъзникващите региони като страните от АСЕАН ще стимулира допълнително пазарния ръст. На този фон Хартунг е убеден, че компанията е добре позиционирана спрямо икономическата и енергийната  ситуация. Въпреки това недостигът на енергия, предизвикващ инфлацията, може да повлияе отрицателно върху потреблението и следователно върху паричната стабилност в дългосрочен план. Поради тази причина той приветства въвеждането на рестриктивна монетарна политика от централната банка, като същевременно предупреждава за формирането на глобални икономически блокове. „Фрагментирането на икономическите системи застрашава иновативната сила и просперитета на всички нас“, заяви Хартунг. „Най-важното сега е, че действията в областта на климата изискват международно сътрудничество.”

Хартунг счита, че по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници е начин за разрешаване на противоречивите цели за екологична и икономическа устойчивост. „Трансформацията на енергийните системи трябва да е достъпна, не трябва да води до прекъсване на електрозахранването в бизнеса и домакинствата, като постепенно се отказва от изкопаемите горива.“ Бош играе своята роля в тези процеси, ускорявайки темпото в разработката на технологии с горивни клетки и водород. „Що се отнася до електромобилността, отбелязваме постоянен ръст на поръчките,“ каза Хартунг. В резултат компанията очаква продажби от 6 милиарда евро в този сегмент през 2026. В Китай бизнесът с електронни оси и двигатели вероятно ще излезе на печалба още тази година.

Технологии, неутрални за климата: енергийната криза стимулира търсенето

Въпреки всички предизвикателства енергийната и климатичната криза увеличава глобалното търсене на технологии, неутрални за климата. Пред Бош се откриват разнообразни нови перспективи: компанията вече генерира продажби от над 20 милиарда евро с продукти за дома. „Продуктовото ни портфолио може да повлияе положително на около 90% от потреблението на енергия в дома“, каза д-р Кристиан Фишер, заместник-председател на Управителния съвет на Бош, който отговаря и за бизнес сектор „Сградна и енергийна техника“. „85% от тази цифра се отнасят за отоплението и топлата вода, а 15% за домакинските уреди.“ През 2022 в Германия Бош увеличи броя на продадените термопомпи с 50%. Очаква се европейският пазар на термопомпи да нараства годишно с 25 до 35% до 2025 г. и с близо 40% в Бош, така че компанията ще спечели стабилен пазарен дял. Ето защо Бош разширява производствения си капацитет за термопомпи в Европа: от началото на годината работи новият завод в Айбелсхаузен, Германия. Компанията вижда потенциал за по-нататъшен растеж в трансформацията на енергийните системи. „Тази трансформация обаче трябва да е достъпна“, заяви Фишер. „Разходите за обновяване и преоборудване на сградите не бива да се подценяват.“ Поради това Бош се фокусира върху хибридни отоплителни системи, състоящи се от термопомпа и газов котел. За в бъдеще вице-президентът на Бош вижда допълнителен потенциал в комбинираната оптимизация на енергийните потоци в автомобилите и сградите: „Ние електрифицираме всичко, от велосипедите до хидравликата – и се чувстваме у дома и в сградите, и в колите.“

Атрактивен работодател: устойчивостта привлича квалифицирани служители

През 2022 Бош изпълни успешно и целите си за устойчивостта и климата. През годината компанията увеличи дела на ВЕИ в потреблението на електроенергия от 89 на 94%. „През 2022 достигнахме почти половината от планираната ни цел за 2030 за икономия на енергия от 1,7 тераватчаса“, заяви Филиз Албрехт, член на Управителния съвет и директор „Индустриални отношения“ в Robert Bosch GmbH, която отговаря и за устойчивостта. „Същевременно ангажиментът ни към устойчивостта прави Бош по-атрактивен работодател.“ Според Албрехт стратегията за устойчивост на компанията е все по-важен мотив за кандидатите. „Във времена на недостиг на квалифицирани професионалисти, намирането на най-добрите таланти по света става все по-трудно за Бош“, каза тя. Албрехт посочи, че Индия придобива все по-голямо значение в надпреварата за софтуерни експерти. Бош има 17 000 такива служители там, а в световен мащаб броят им е нараснал от 38 000 на 44 000. Нуждата от софтуерни разработчици остава висока; компанията планира да наеме още около 10 000 до средата на десетилетието. „За Бош скоро ще работят над 50 000 софтуерни инженери“, сподели Албрехт. Група Бош развива и дигиталните умения на служителите си на монтажните линии: тази година в бизнес сектор „Автомобилни технологии“ ще стартира „LernWerk“, инициатива за обучение по време на работа. Първоначалната й цел е да подобри уменията, необходими за работа в „завода на бъдещето“ във всички производствени локации в Германия.

Развитие на бизнеса през 2022: бизнесът с мобилността отбелязва най-висок ръст на продажбите

„Въпреки недостига на полупроводници и слабата икономика, всички бизнес сектори успяха да увеличат продажбите си“, каза д-р Маркус Форшнер, член на Управителния съвет и главен финансов директор на Robert Bosch GmbH. С 52,6 милиарда евро най-големият бизнес сектор „Автомобилни технологии“ отново генерира най-високия оборот за 2022. Увеличението от 17% се равнява на 12% след коригиране на ефекта от курсовите разлики. „Добрата новина е, че оборотът ни расте по-бързо от производството на автомобили“, съобщи Форшнер. „Въпреки това компанията не е доволна от рентабилността си: печалбата беше обременена от увеличените разходи по цялата верига на доставки, както и от предварителните инвестиции в трансформацията на бизнеса с мобилността“, каза той. Бизнес сектор „Индустриална техника“ постигна ръст на оборота от 14% до 6,9 милиарда евро. Без ефекта от курсовите разлики увеличението на продажбите е 11%. Според Форшнер покупката на HydraForce и придобиването на Elmo са важни етапи в бизнеса на Бош с индустриални технологии. „Бизнес сектор „Потребителски стоки“ успя да увеличи леко продажбите си въпреки значителното нежелание на потребителите да купуват домакински уреди и електроинструменти“, каза Форшнер. Оборотът нараства с 2% до 21,5 милиарда евро. След корекция за ефекта от обменните курсове ръстът достига 3%. В бизнес сектор „Енергийна и строителна техника“, от друга страна, растежът отразява неотслабващо високото търсене на енергийно ефективни технологии за дома и строителството. Форшнер съобщи, че продажбите са се увеличили до 7 милиарда евро. Без ефекта от обменните курсове ръстът от 15% е в размер на 13%.

Развитие на бизнеса през 2022: по-силен ръст през второто полугодие

„Окуражаващо е, че всички региони увеличиха значително продажбите си“, заяви Форшнер. „Видяхме особено силен растеж през втората половина на 2022.“ Продажбите в Европа възлизат на 44,8 милиарда евро. Увеличението от 8% се равнява на 10% след корекция на ефекта от курсовите разлики. „Ръстът в Европа беше засегнат по-силно от войната в Украйна и последиците от нея от останалите региони“, каза Форшнер. В Северна Америка оборотът нарасна с 25% до 14,3 милиарда евро. Увеличението възлиза на 11% без ефекта на курсовите разлики, като това е второто най-голямо увеличение на продажбите във всички региони на Група Бош. Форшнер съобщи, че развитието на бизнеса на Бош с решения за отопление и климатизация е силно обнадеждаващо. В Южна Америка продажбите възлизат на 1,8 милиарда евро. Оборотът там нараства по-бързо, отколкото във всички други региони – с 30%, или с 21% след коригиране на ефекта от курсовите разлики. „Силната икономика беше ключов фактор за този растеж“, посочи Форшнер. В Тихоокеанска Азия ръстът на продажбите е 12%, или 8% без влиянието на курсовите разлики, като оборотът възлиза на 27,5 милиарда евро. Според Форшнер регионът се е възползвал от силния растеж в Индия. За разлика от това промените на Китай в политиката му относно Covid-19 забавиха развитието на бизнеса в края на годината.

Развитие на персонала през 2022: 18 000 нови служители

Към 31 декември 2022 г. в Група Бош работят около 420 300 служители по целия свят. Тe са с около 18 400 души повече в сравнение с предходната година, като увеличението е с около 4%. Броят на служителите в Германия се е увеличил с 2 600 души до 133 400. „Почти половината от ръста се дължи на служителите в областта на изследванията и развоя“, заяви Форшнер. Броят на служителите в тази област е 84 800, 44 000 от които са разработчици на софтуер.

Перспективи за 2023 г.: глобалният икономически подем губи обороти

Бош прогнозира забавяне на икономиката, като през тази година се очаква ръстът на глобалното производство да е под 2%. „Глобалният бизнес климат вече отразява обременената среда“, каза Форшнер. „Нарастващите лихвени проценти натежават върху инвестициите и слагат спирачки на строителната дейност и частното потребление.“ В Европа ситуацията се усложнява от значителното покачване на разходите за енергия, дори и след падането на цените напоследък. В Китай, след края на политиката за нулев ковид, вероятно ще започне процес на възстановяване, след като вълните от инфекцията отшумят. Според Форшнер Бош усеща икономическо забавяне във важни сектори и очаква продължаващ натиск върху разходите във веригите за стойност. В същото време трябва да се вложи значителна сума капитал, за да се финансира растежът на бъдещите технологии. „Иновативна компания като Бош трябва да направи големи първоначални инвестиции. Целите на Бош за 2023 са да увеличи продажбите си и да подобри още рентабилността. На път сме да постигнем дългосрочната ни цел за марж на печалбата от поне 7%“, каза Форшнер. „В това бурно икономическо море ще поддържаме баланс между осигуряването на рентабилността и финансовата мощ, от една страна, и инвестициите и възможните придобивания, от друга.“

[1] Въз основа на вътрешните отчети; може да има разлика с числата, които ще се публикуват по-късно в годишния отчет.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща