Действия за справяне с наказателните процедури, за решаване на инфраструктурни проекти отчете екоминистър Карамфилова

Климат / България , Екология
3E news
204
article picture alt description

Подробни и специфични 43 цели за съвместимост със зоните от Натура 2000 подготви Министерството на околната среда и водите, отчете като един от основните резултати министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Нашата работа често е невидима, но това означава, че си вършим работата. Тя определи служителите в екоминистерството като шерпи, които помагат на алпинистите да изкачат върха.

Тя изтъкна работата на министерството за продължаването на редица инфраструктурни проекти, сред които изтъкна магистрала Струма и газохранилището в Чирен.

Зоните са били готови още по време на редовния кабинет. Няма да се впускам в подробността, че лично водих Националния съвет за биологично разнообразие, който ги разгледа, коментира в профила си във фейсбук бившият заместник-министър на околната среда и водите Тома Белев. Той обърна внимание обаче, че издадените от министъра заповеди са в нарушение на ЗБР, защото закона изисква целите да се обявяват след обществено обсъждане на проектозаповедите и след решение на Министерски съвет, каквито не са направени. Това естествено поставя под въпрос всички произнасяния на МОСВ, при които се използват тези цели.

Но министерството усилено е работило за предотвратяване на наказателните процедури в сектора. Карамфилова открои свързаните със замърсяването на въздуха, депата и липсата на цели за защитените зони.

Най-важната е процедурата за нарушаване на качеството на атмосферния въздух и фини прахови частици, по които страната ни е осъдена да заплати 3156 евро на ден от 5 април 2017 година до пълно отстраняване на несъответствието и периодична имуществена санкция за над 28 000 евро на ден.

Генералният адвокат пледира, че такава санкция не е необходима, заради напредъка на страната ни, но ние имаме още по-голямата отговорност и трябва да го докажем. Аз вярвам, че съдът ще приеме нашите доводи и отхвърли искането на ЕК. 

Министърът увери, че работят усилено по утвърждаване на Националната система за качество на атмосферния въздух, която често се критикува като неефективна.

Екоминистерството е заварило на 1 август осем незатворени депа за отпадъци, към момента остават три като се работи по затварянето на всяко едно от тях и за значително намаляване на санкцията срещу държавата, която ще бъде наложена и в тази сфера заради неизпълнение да затворим всички стари сметища.

Също така изтъкна и работата по картите за защитените зони, които вече са докладвани на ЕК. 

Министерството работи усилено при условия на 19 градуса температура на 19 януари да няма недостиг на питейна вода от язовирите и да не се допуска нерегламентирано ползване на водния ресурс в язовирите. 

Екоминистерството се похвали със сериозен ръст на приходите от продажбата на квоти спестени емисии, което ще продължи като тенденция.

Министър Карамфилова изтъкна и получаването успешно на акредитация на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда като гарант за ефективния контрол и отчет на показателите на околната среда.

Не на последно място, което може би хора подценяват, според думите на Карамфилова е поставянето на контролно-информационен пункт на Седемте рилски езера, който спестява с два часа спасителните акции в планината. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща