КФН: Премията по „Гражданска отговорност“ се определя от всеки застраховател

Решенията на Съвета на Гаранционния фонд и на Комисията относно определянето на размера на вноските, нямат връзка с определянето на размера на застрахователната премия, пише в становище на небанков финансов регулатор

Икономика / Финанси
3E news
306
article picture alt description

Застрахователната премия по застраховка "Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя самостоятелно от всеки застраховател, лизензиран да извъвшва тази дейност. Вноските в Гаранционния фонд, макар да се заплащат заедно със застрахователната премия, не са част от нея. Това се казва в становище, разпространена до медиите от Комисията по финансов надзор (КФН), която е във връзка с публикациите в медиите относно поскъпването на застраховка "Гражданска отговорност“.

В позицията се казва още: С решение от 06.12.2022 г. Комисията определя по предложение на Съвета на Гаранционния фонд размера на вноските, дължими от застрахователните дружества по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във „Фонд за незастраховани МПС“ и „Обезпечителния фонд“ за 2023 г. В хода на едномесечното обществено обсъждане на проекта на решение, в Комисията не са постъпили никакви възражения или предложения от заинтересовани лица, асоциации или граждани.

Вноските в Гаранционния фонд, макар да се заплащат заедно със застрахователната премия, не са част от нея. Застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя самостоятелно от всеки застраховател, лицензиран да извършва тази дейност. В този смисъл, решенията на Съвета на Гаранционния фонд и на Комисията относно определянето на размера на вноските, нямат връзка с определянето на размера на застрахователната премия.

Комисията за финансов надзор е независим административен регулаторен орган, който осъществява текущ надзор за спазването на изискванията за достатъчност на застрахователните премии и при необходимост налага надзорни мерки на застрахователите. Следва да се има предвид, че съгласно Кодекса за застраховането предварителният надзор върху застрахователните премии е забранен. Това изключва налагането на задължение за застрахователите предварително да уведомяват или да искат одобрение на предложени от тях увеличения на тарифните ставки на премиите.

Да припомним, че на 6 декември КФН прие решение по предложение на на Съвета на Гаранционния фонд да определи по-висока вноската на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите към Фонда за незастраховани моторни превозни средства (МПС) в Гаранционния фонд. През 2023 г. вноската ще бъде в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС - при 10.50 лв. през 2022 г.

Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.
Вноската към Обезпечителния фонд ще бъде в размер на 3.50 лв. (от 2.50 лева сега) за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Общо вноската към Гаранционния фонд на всяко едно застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите" става 16.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда - при 13 лева през 2022 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща