30 съвременни апарата ще получат през 2023 г. митническите лаборатории

Финансирането на проекта е по европейския Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI)

Икономика / Финанси
3E news
432
article picture alt description

Снимка: Агенция Митници

Агенция „Митници“ получи одобрение от Европейската комисия за безвъзмездно финансиране за закупуване на ново лабораторно оборудване по Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI) като част от Фонда за интегрирано управление на границите. Предвидено е финансирането по Инструмента да се изпълнява в три работни програми, съответно – първи етап 2021-2022, втори етап 2023-2025 и трети етап 2026-2027, съобщиха от митническата администрация.

Съгласно условията на проекта, митническите лаборатории ще получат за първия етап на грантовата програма – 1 781 072 евро, което представлява 80 % от финансирането, а останалите средства в размер на 890 536 евро вкл. ДДС са национално съфинансиране.

В рамките на проекта ще бъдат закупени, доставени и инсталирани четири основни групи лабораторно оборудване: стандартно лабораторно оборудване, високотехнологично лабораторно оборудване, лабораторно оборудване за подготовка на пробите и митнически мобилни лаборатории.

За първия етап на програмата е предвидено да се осъществи подмяна на основните апарати в лабораториите и да се  разшири обхвата на лабораторните изследвания с въвеждане на нови, съвременни методи, затова в списъка с лабораторно оборудване са включени няколко модерни, специализирани системи за изследване с по-висока сложност. Общо 30 различни апарати и системи ще бъдат закупени след обявяване на обществена поръчка в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Новото лабораторно оборудване ще включва течно хроматографски и газ-хроматографски системи, масспектрометри, вълново – дисперсионен рентгено - флуоресцентен анализатор от висок клас и широк спектър от приложения, спектрометри, дигитални оптични и стерео микроскопи с камера и обработка на образа, апарати за изследване на енергийни продукти и други акцизни стоки, както и ръчен, преносим XRF анализатор за благородни метали.

В рамките на проекта ще се закупи напълно нов за българските митнически лаборатории настолен спектрометър за ядрен магнитен резонанс, който позволява да се идентифицира структурата на нови и неизвестни вещества, каквито са например новите синтетични наркотици  (дизайнерски наркотици). Предвижда се закупуване на високо технологична система – двудименсионален газ-хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор и мас-детектор, с който ще бъде определян новия общ фискален маркер за газьол и керосин. 

Срокът за изпълнение на първия етап на проекта е до края на 2023 г.

Информация за Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI) вижте тук!

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща