България абдикира от прилагането на европейския Регламент за подпомагане на домакинствата

Енергетика / България
3E news
582
article picture alt description

Източник: Архив, 3еNews

От днес - 1 декември, влиза в сила Регламент 1854 на Съвета на Европейския съюз, създаден в подкрепа на домакинствата, малкия и среден бизнес за да се справят с високите цени на енергията, която доведе до криза с цената на живота и нестихваща инфлация. Досега служебното правителство трябваше вече да е разработило ясни методики за събиране на свръхприходите на производителите на електрическа енергия – частни и държавни. Както и платформи чрез, които тези средства да достигнат до домакинствата. Това коментира в отворено писмо адв. Георги Тошев, председател на Института за развитие и управление на ресурсите /ИРУР/.

Съгласно Регламента България дължи отчетност към 31.01.2023 г. както и до 30.04.2023 г. за прилагането му в цялост, респективно как са изразходвани натрупаните от свръхприходите пари във Фонд "Сигурност на Електроенергийната Система". Тези средства трябва да бъдат изразходвани в три основни направления: инвестиции в енергийно ефективни технологии, директна парична подкрепа за домакинствата и подпомагане на малкия и среден бизнес, обяснява адв. Тошев.

Според него обаче правителството същевременно не предприема видими действия за прилагане на Регламент 1854, който има общо, пряко и едновременно действие. Това означава, че изпълнителната власт на всяка от държавите-членки не следва да проявява законодателни инициативи. Единственото, което е необходимо е да се изпълнят точно и навременно изискванията на Регламента. Противното означава риск от налагане на санкции за неизпълнение на акт на Европейския съюз. 

Регламентът не отменя действието на вече въведени или предстоящи да бъдат въведени мерки за компенсации за големия бизнес, които са заложени в бюджетите на страните-членки. За тази цел с Регламента се въвежда – таван на цените за производителите на електрическа енергия, който освобождава от тежест националните бюджети, отбелязва председателят на ИРУР. 

На съвместна пресконференция миналия вторник, ИРУР заедно с Асоциацията за защита на потребителите, асоциация “Активни потребители и Асоциация “Прозрачност без граници” призоваха да бъде сформирана в кратки срокове работна група, основана на широко представителство, с участието на всички власти, както и неправителствения сектор, със задачата да разработи  ясно определени, прозрачни, пропорционални, целенасочени, недискриминационни и проверими мерки за целево преразпределяне на събраните от свръхприходи средства.

В изпълнение на Регламента преките компенсации могат да достигнат до бюджетите на домакинствата под формата на плащания В БРОЙ и чрез ВАУЧЕРНА система за мерки за енергийна ефективност за собствени нужди. Например: подмяна на стари и енергийно-неефективни домакински уреди с нови енергийно ефективни такива. В това число се включват и средствата за покупката и инсталирането на ИНТЕЛИГЕНТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ във всеки дом и всяко производствено помещение – каквото е изискването на Регламента, отбелязва адв. Тошев. 

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща