Подобряването на бизнес климата през ноември се ускорява с 3.5 пункта спрямо октомври

По-висок от ноемврийския показател е регистриран през юли (19.6 пункта), сочат данните от традиционната бизнес анкета на НСИ

Икономика / България , Финанси
3E news
295
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТПП

През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.5 пункта в сравнение с предходния месец до 18.8 пункта от 15.3 пункта. Ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщава Националния статистически институт (НСИ), след традиционната месечна бизнес анкета.

Още по темата

По-висок от ноемврийския показател е регистриран през юли (19.6 пункта), а през октомври стопанската конюнктура се влоши с 1.7 пункта спрямо септември, а през септември се повиши с 0.8 на сто спрямо август.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 0.8 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното им влияние.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 2.2 пункта. Оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията се подобряват, като и очакванията им за следващите шест месеца са благоприятни. Същевременно анкетата регистрира и известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в строителството 49.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 8.7 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие.

Оценките на търговците на дребно относно продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 31.3% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 5.3 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща