Бизнес климатът се подобрява в началото на есента

Негативни са очакванията на мениджърите само за строителството, показва традиционната анкета с мениджъри на НСИ

Икономика / България , Финанси
3E news
910
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Есента започва с позитивни очаквания на мениджърите, след като бяха песимистично настроени през август и юли. Това показва традиционната месечна анкета на Националния статически институт (НСИ), очертаваща очакванията на бизнеса за икономическата конюнктура на страната. През септември 2022 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, като повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, докато за строителството очакванията са песимистични.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.5 пункта главно поради благоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно, обаче, настоящата производствена активност се оценява като резервирана, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца се влошават.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, като през последния месец се отчита засилване на отрицателното им въздействие.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

През септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.1 пункта в резултат на песимистичните очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

По-умерени са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца, като анкетата отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството 42.0% от мениджърите предвиждат те да се увеличат през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки и по-благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Мненията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-позитивни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за дейността на предприятията, като в сравнение с август се наблюдава намаление на негативното им влияние.

Относно продажните цени 39.6% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 1.6 пункта в резултат на оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като благоприятна, докато очакванията за следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Според анкетата делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца, е 20.9%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща