Внасят промени за облекчаване на "домашно" производство на енергия в Закона за енергията от възобновяеми източници

Климат / България
3E news
1366
article picture alt description

Снимка: Pixabay

Изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани ще бъдат внесени в 48-тото Народно събрание, коментира Петко Ковачев от инициативата "Зелени закони" в свой анализ.

Законодателството според “Зелени закони“ в краткосрочен план трябва да акцентира върху възможността граждани и общности от граждани да преминават през облекчени административни процедури за стартиране на „домашно“ производство на енергия. Те трябва да могат да инсталират мощности в своите имоти, да ги свързват към националната електропреносна мрежа, да обменят енергия в общността и да продават излишъците произведена енергия на енерго разпределителните дружества.

Текстът на законопроекта за промени в ЗЕВИ ще бъде предложен за внасяне от заинтересовани депутати от 48 Народно събрание, като вече беше изпратен и на инициатора на процеса за работа по правата на граждани, произвеждащи собствена енергия – депутата Александър Дунчев. 

Предложенията са свързани с обвързаност на министъра на енергетиката с вицепремиера, отговорен за създаване и прилагане на политиките, свързани с промените на климата при създаването на стратегически документи и законодателни инициативи в сектора. Изпълнението на тези политики да бъде подложено на регулярни проверки за съответствие с ангажиментите на страната за климатичните политики и политиките по опазване на околната среда от външни институции.

Промените засилват възможностите на КЕВР за контрол на пазара на енергия и прозрачността на този контрол, включително като се отнеме възможността на Комисията да налага по- ниски санкции (прилагане единствено на санкции и глоби, които ще изхвърлят нарушителите от пазара).

Промени в ЗЕВИ и ЗЕ в посока на реално облекчаване на производството на енергия за лични нужди по целия цикъл, като в същото време се блокират възможностите да станеш от просюмър само производител на енергия за пазара. Потреблението да е обвързано с производството, за да се избегне излишно пренасяне на енергия и трансформиране, което увеличава технологичните загуби.

Да се даде възможност за бързо и облекчено стартиране на енергийни общности.

Обвързване на всякакво законодателство, свързано с производството на енергия в морските пространства, с наличието на Морски пространствен план, а не с лобистки схеми и със създаване на нови административни тежести тип „полуобществени съвети“, „комисии“ и други подобни.

Ликвидиране на БЕХ и преструктуриране на НЕК с цел запазване на работещите му „елементи“ като отделни самостоятелни дружества, изчистването на бюрокрацията и подчинението на политически схеми, точенето на пари от ФСЕС към НЕК и от НЕК към частни субекти и т.н.

Повече за промените в законодателството за енергетиката и климата може да видите ТУК.  

Законопроектът на „Зелени закони“, Грийнпийс“ и ОЦОСУР-Варна, ще бъде представен и по време на 16-та Национална конференция на асоциацията на българските енергийни агенции.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща