Банките се ангажират да прилагат по-интегриран начин да се справят с изменението на климата и загубата на природа на COP27

Климат / Зелен преход , Свят
3E news
987
article picture alt description

Източник: COP27

На COP27, Многостранните банки за развитие се ангажират да се справят с предизвикателствата на устойчивото развитие, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие по интегриран начин, съобщи в събота Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Многостранните банки за развитие (МБР), които заедно предоставиха рекордни нива на целево финансиране през 2021 г. в подкрепа на зеления преход, издадоха съвместно изявление, насочено към бъдещето, на глобалната среща на върха за климата COP27 в Шарм ел-Шейх.

Те потвърдиха ангажимента си да разширят подкрепата си за страни, търсещи финансиране за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към затоплящата се планета. Обещаха също да се справят с предизвикателствата на устойчивото развитие, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие по интегриран начин.

„На всички континенти изменението на климата оказва все по-сериозно екологично, социално и икономическо въздействие, което представлява значително и неотложно предизвикателство за развитието и постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.. Настоящият глобален контекст на множество шокове, повишени рискове и разтегнати публични ресурси изострят предизвикателството, особено за развиващите се страни“, се казва в изявлението на банките

Тези високи цели изискват всички участващи страни – правителства, многостранни банки за развитие (МБР) и партньори от цялото общество – да работят заедно по въздействащи програми и проекти, подходящи публични политики и значително увеличаване на финансирането от множество източници. Необходим е интегриран и цялостен подход и банките се ангажират да се справят с предизвикателствата като продължават да се занимават с преките и непреките двигатели на природата и загуба на биоразнообразие."

Президентът на ЕИБ Вернер Хойер коментира: „Последните прогнози на ООН, че светът върви към глобално затопляне с 2,6C, са ужасни. 2021 г. беше рекордна за финансирането на климата от MDB с 82 милиарда долара, отпуснати в световен мащаб, от които 62% бяха насочени към икономики с ниски и средни доходи. Съвместното изявление за COP27 показва пълния обхват на финансовата и техническа подкрепа, която MDBs се ангажират да предоставят на държави, градове и компании за планиране и изпълнение на въздействащи проекти в борбата срещу изменението на климата. Все пак са необходими повече за справяне с безпрецедентното предизвикателство, пред което сме изправени. Като климатична банка на ЕС, ЕИБ е готова да работи още по-тясно заедно с всички МБР, за да постигне действия в областта на климата по целия свят и да осигури справедлив преход, фокусиран върху постигането на всички цели за устойчиво развитие.“

Многостранните банки за развитие ще дадат приоритет на:

  • Прилагане на подходите на Парижкото привеждане в съответствие
  • Интегриране на усилията за справедлив преход, за да се гарантира, че зеленият преход дава възможност на всички
  • Увеличаване на финансирането за адаптиране, особено за страните с ниски доходи, малките островни развиващи се държави и населението в неравностойно положение
  • Подкрепа на усилията за опазване на природата, развитие на Съвместната декларация за природата, хората и планетата от 2021 г.
  • Увеличаване на мобилизирането на частния сектор
  • Подходи на доброволно сътрудничество, чрез които да подкрепят разработването на инструменти например монетизиране на ползите от адаптирането или проверени намаления на емисиите

Многостранните банки за развитие, основните доставчици и канали за финансиране на климата в световен мащаб, изпълниха своите колективни очаквания за 2025 г., направени през 2019 г., за увеличаване на финансовите обеми, както показа техният Съвместен доклад за финансиране на климата на МБР за 2021 година

От общото им финансиране за климата през миналата година 51 милиарда щатски долара са отишли ​​за страни с ниски и средни доходи, от които 33 милиарда щатски долара (65 процента) са за смекчаване и 18 милиарда щатски долара (35 процента) за адаптация; 31 милиарда щатски долара са отишли ​​за страни с високи доходи, от които 95 процента са за смекчаване на последиците и 5 процента за адаптиране.

В световен мащаб бяха мобилизирани още 41 милиарда щатски долара частно финансиране, съобщиха Многостранните банки за развитие.

Това са Африканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие, Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, Банката за развитие на Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Междуамериканската банка за развитие, Ислямската Банка за развитие, Нова банка за развитие и Групата на Световната банка.

ЕИБ участва на COP27 със свой собствен щанд, разполага с виртуален център за присъстващи, за да гледате сесиите на живо или по-късно, когато ви е удобно, и да общувате с присъстващите. С лесен процес на регистрация в две стъпки винаги ще разполагате с най-новата информация за нашия дневен ред.

Групата на ЕИБ прие Пътна карта на банката за климата, за да изпълни своята амбициозна програма за подкрепа на 1 трилион евро за инвестиции в действия в областта на климата и устойчивост на околната среда през десетилетието до 2030 г. и да предостави повече от 50% от финансирането на ЕИБ за действия в областта на климата и устойчивост на околната среда до 2025 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща