Производството на електроенергия за първите десет месеца на годината расте с 9.38 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток намалява с 1.37 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1047
article picture alt description

Производството на електроенергия за първите десет месеца на настоящата година (без един ден) остава положително. Потреблението продължава да спада. Салдото (износ-внос) държи добър положителен дял. На плюс са и  базовите централи, въпреки продължаващото свиване на  участието. Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа расте, и се запазва в разпределителната мрежа. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да държат минусово ниво. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 30 октомври тази година (01.01.2022 г. – 30.10. 2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до тридесетия ден на месец октомври нараства с 9.38 % и достига до обем от 41 703 513 MWh (плюс 10.08 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 23 октомври, плюс 10.74 % - преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на миналата година производството на електроенергия е възлизало на 38 127 251 MWh.

Потреблението на електроенергия за първите десет месеца (без един ден) на настоящата година намалява с 1.37 % и се свива до обем от порядъка на 31 171 889 MWh (минус 1.12 % отчетени преди седмица, минус 0.99 % преди две седмици за съответните сравнявани периоди).  Производството на електроенергия за сравнявания период, но година по-рано е било от порядъка на 31 606 309 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и все още държи много добър дял, въпреки че и при него, както и при останалите показатели измененията стават все по-видими. Така за времето от първия ден на януари до тридесетия ден на месец октомври тази година салдото (износ-внос) нараства с 61.50 % до обем от 10 531 624 MWh. (плюс 64.39 % седмица по-рано, плюс 68.09 % преди две седмици). Година по-рано салдото (износ-внос) е било в обем от 6 520 942 MWh.

Високо остава и участието на базовите централи като за десетте месеца на настоящата година то се увеличава с 13.29 % и достига до обем от 35 126 200 MWh (плюс 14.21 % отчетен ръст преди седмица, плюс 15.14 % - преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на базовите централи е било в обем от 31 004 776 MWh.

Висок остава делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период от десетте месеца на този година (без един ден) расте с 26.69 % до обем от 1 343 096 MWh (плюс 26.27 % отчетени преди седмица, плюс 25.99 % - преди две седмици). Според данните на системния оператор, през аналогичния период на миналата година ВЕИ са участвали с обем от 1 060 179 MWh. По-добрите резултати от участието на ВЕИ в частност се дължат на увеличението на вятърните (плюс 10.83 %) и фотоволтаични (плюс 59.21 %) централи, а също и на биомасата (плюс 1.88 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите десет месеца на настоящата година спрямо аналогичния период на миналата се покачва с 16.19 %, достигайки до обем от 1 921 215 MWh (плюс 16.20 % отчетени преди седмица, плюс 15.53 % - преди две седмици). През сравнявания период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от порядъка на 1 653 466 MWh. В частност, увеличението през посочения период на 2022 г. се дължи на по-добрите резултати на вятърните (плюс 14.19 %) и фотоволтаични (плюс 22.14 %) централи и въпреки спада (минус 18.87 %) на биомасата.

Без особено изменение остава участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и то продължава да е на минус. Според данните на системния оператор, за периода от първия ден на месец януари до тридесетия ден на октомври тази година делът на ВЕЦ намалява (минус) с 24.86 % до обем от 3 313 002 MWh (спад с 24.88 % отчетен преди седмица, минус 24.86 % - преди две седмици). За сравнение, през посочения период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 4 408 830 MWh.

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща