Газопреносните оператори на България, Румъния, Унгария и Словакия предлагат съвместна инициатива

Енергетика / България
3E news
887
article picture alt description

Газопреносните оператори на България, Румъния, Унгария и Словакия предлагат инициатива за пренос на природен газ по интегрираните газопреносни мрежи. „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Transgaz“ Румъния, FGSZ Унгария и Eustream Словакия предлагат съвместни действия във връзка с разширяване на сътрудничеството между Европейския съюз и Азербайджан чрез пренос на допълнителни количества природен газ през съществуващите си мрежи. Газопреносните оператори ще работят в продължение на споразумението за стратегическо сътрудничество между ЕС и Азербайджан, подписано на 18-ти юли 2022 година. Газопреносните оператори представиха пред ЕК предложението си, като подчертаха значителните възможности и ползи от въвеждането му за приоритетите на Европейския съюз. 

На база на сътрудничеството между компаниите през годините и с помощта на средства от ЕС, операторите изразяват увереност, че подобен проект би осигурил сигурен алтернативен маршрут за газови доставки в достатъчно големи обеми. Компаниите подчертават, че в кратки срокове и с минимални подобрения на наличната инфраструктура, проектът би могъл да пренася до 5 млрд. куб. м. природен газ годишно от Турция и Гърция към Източна, Централна и Западна Европа през територията на България, Румъния, Унгария и Словакия, като в бъдеще може да се увеличи до 20 млрд. куб. м. годишно. Това ще даде възможност на европейските потребителите да получат повече количества природен газ от газопроводите от Южния газов коридор.

Подобен проект би могъл да се реализира в кратки срокове и с ниски разходи, като допринесе в значителна степен за гарантира ликвидността на европейския газов пазар. Инициативата допринася за изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана на ЕК REPower EU.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща