Съветът за системен риск към ЕЦБ предупреди: Регулаторите в ЕС да се подготвят за потенциална криза

Регулаторите в 30 страни в региона да ангажират финансовите институции да натрупат капитал и резерви, за да компенсират загубите, призова ESRB

Икономика / Свят , Финанси
3E news
467
article picture alt description

Снимка: ESRB

Европейските икономики са изправени пред „сериозни рискове за финансовата стабилност“ на фона на конфликта в Украйна, който подклажда икономически спад, падащи цени на активите и нервност на финансовите пазари, предупреди Европейският съвет за системен риск (European Systemic Risk Board, ESRB) към Европейската централна банка (ЕЦБ), който отговаря за наблюдението и предотвратяването на заплахи за финансовата система в региона. Според ESRB, енергийната криза, причинена от ситуацията в Украйна, е поставила финансовата система в несигурно положение.

Предупреждението като документ е прието на заседание на Генералния съвет на ESRB. Според съобщението до медиите, Генералният съвет е стигнал до заключението, че рисковете за финансовата стабилност в ЕС и вероятността за реализиране на сценарии с  последващ риск са се увеличили. Идентифицираните рискове се отнасят до: (i) влошаване на макроикономическите перспективи, (ii) рискове за финансовата стабилност, произтичащи от (възможна) рязка корекция на цените на активите, и (iii) последиците от подобни развития върху качеството на активите.  

ESRB, ръководен от президента на ЕЦБ Кристин Лагард, призова регулаторите в 30 страни в региона да се подготвят за потенциална криза, като ангажират финансовите институции да натрупат капитал и резерви, за да компенсират загубите.

Притесненията за здравето на европейската финансова система нараснаха, след като конфликтът в Украйна доведе до рязко покачване на цените на енергията, изпращайки инфлацията до най-високото ниво от десетилетия. В резултат на това глобалните централни банки започнаха агресивно да затягат паричната политика, докато пазарите на акции и облигации започнаха да се разпродават.

„Нарастващото геополитическо напрежение повиши цените на енергията, създавайки финансови затруднения за бизнеса и домакинствата, които все още се възстановяват от отрицателното икономическо въздействие на пандемията COVID-19“, се казва в изявление на ESRB за медиите.

„Освен това по-високата от очакваната инфлация води до по-строги финансови условия“, се казва в съобщението на регулатора.

В същото време бяха откроени три ключови източника на системни рискове: „влошаване на макроикономическите условия, рискове за финансовата стабилност поради възможността за рязка корекция на цените и въздействието на такива фактори върху качеството на активите“.

ESRB отбелязва също така, че жилищният пазар остава потенциално слабо звено. „Нарастващите лихви по ипотечните кредити и влошаването на капацитета за обслужване на дълга поради намаляващите реални доходи на домакинствата вероятно ще увеличат натиска върху цените на имотите и ще доведат до циклични рискове“, казва регулаторът.

ESRB предупреждава за повишени рискове от неизпълнение в сектора на търговските недвижими имоти, кибератаки срещу финансови институции и нарастващи цени на държавните облигации на фона на нарастващите лихвени проценти.

Освен това, Генералният съвет на ESRB е обсъдил два доклада, изготвени от Консултативния научен комитет, които ще бъдат публикувани през следващите месеци. Първият доклад се фокусира върху два специфични инструмента, които централните банки по света са използвали: подобрени кредитни операции и директни интервенции, включващи покупки на неликвидни финансови инструменти. Той обяснява дизайна и потенциалните разходи на двата инструмента, както и обосновката зад тях.

Вторият доклад анализира дали капиталовите изисквания на банките могат да бъдат ефективен инструмент за намаляване на въглеродните емисии и справяне с пруденциалните рискове, произтичащи от изменението на климата. В заключение на доклада се казва, че докато банковите капиталови изисквания могат ефективно да се справят с пруденциалните рискове, произтичащи от изменението на климата, те вероятно няма да бъдат най-ефективният инструмент за намаляване на въглеродните емисии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща