Над 110 млрд. лева депозити и повече от 78 млрд. лева кредити отчитат банките през август

Спестяванията се увеличават с 10.9%, а отпуснатите заеми нарастват с 13.9% на годишна база, сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
198
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БНБ

И в края на август 2022 г. общият размер на спестяванията на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) в банките е най-голям в сравнения с другите депозити и е достигнал 68.724 млрд. лв. (44.5% от БВП). Тези спестявания се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 г. (7% годишен ръст през юли 2022 година).

Още по темата

Общо депозитите на неправителствения сектор са 110.315 млрд. лв. (71.4% от БВП), като годишното им увеличение е 10.9% (10.3% годишно повишение през юли 2022 година), показват данните на БНБ за паричните, депозитните и кредитните показатели през осмия месец на настоящата година. От тях депозитите на Нефинансови предприятия са 37.919 млрд. лв. (24.5% от БВП) в края на август 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 21.3% (18.2% годишно повишение през юли 2022 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12.5% на годишна база през август 2022 година (2.8% годишно повишение през юли 2022 г.) и в края на месеца достигат 3.672 млрд. лв. (2.4% от БВП).

Нетните вътрешни активи

са 84.944 млрд. лв. в края на август 2022 година. Те се увеличават с 18.2% спрямо същия месец на 2021 г. (16.4% годишно повишение през юли 2022 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 84.769 млрд. лв. и нараства спрямо август 2021 г. с 16.5% (14.4% годишно увеличение през юли 2022 година). През август 2022 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 13.8%, като достигат 80.144 млрд. лв. (12.9% годишно повишение през юли 2022 година), показват още данните на БНБ, публикувани на сайта на централната банка.

Кредитите

В края на август 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са 77.847 млрд. лв. (50.4% от БВП) при 76.938 млрд. лв. към юли 2022 г. (49.8% от БВП). През август 2022 г. те се увеличават на годишна база с 13.9% (13% годишно повишение през юли 2022 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 200.6 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 200.7 млн. лв. (в т. ч. 7.3 млн. лв. през август 2022 г.), а обратно изкупените кредити – 0.1 млн. лв. (през август 2022 г. няма обратно изкупени кредити).

Най-много да отпуснатите кредити за Нефинансови предприятия, които нарастват с 12.1% на годишна база през август 2022 г. (11% годишно повишение през юли 2022 г.) и в края на месеца достигат 40.113 млрд. лв. (26% от БВП).

Следват заемите за Домакинства и НТООД, които са достигнали 31.984 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на август 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15.1% (14.9% годишно повишение през юли 2022 година). От тях жилищните кредити са 15.581 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18% (18.2% годишно увеличение през юли 2022 година), а потребителските кредити възлизат на 14.769 млрд. лв. и се увеличават с 13.5% спрямо август 2021 г. (13.1% годишно повишение през юли 2022 година). На годишна база другите кредити нарастват с 1% (1.1% годишно понижение през юли 2022 г.), като достигат 394 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.6% на годишна база през август 2022 г. (7.2% годишно повишение през юли 2022 г.) и в края на месеца са 430.6 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5.749 млрд. лв. (3.7% от БВП) в края на август 2022 година. В сравнение с август 2021 г. те се увеличават с 20.7% (17.7% годишно повишение през юли 2022 година).

Парите в обращение

През август 2022 г. широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база с 11.6% (11.1% годишно нарастване през юли 2022 година). В края на август 2022 г. широките пари са 136.115 млрд. лв. (88.1% от БВП3) при 133.656 млрд. лв. към юли 2022 г. (86.5% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат се увеличава през август 2022 г. със 17.8% на годишна база (17.8% годишен ръст през юли 2022 година).

Нетните чуждестранни активи

са 75.286 млрд. лв. в края на отчетния месец при 74.231 млрд. лв. в края на юли 2022 година. Те нарастват с 2% в сравнение с август 2021 г. (2.7% годишно повишение през юли 2022 година). През август 2022 г. чуждестранните активи се увеличават с 5.4% (10.1% годишен ръст през юли 2022 г.), като достигат 89.784 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 14.498 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 27.8% (67.7% годишно повишение през юли 2022 година).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща