Колко и кои застрахователи от чужбина развиват бизнес в България

Към края на август 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България, нараства на 420 дружества

Икономика / Финанси
3E news
225
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

През август 2022 година в Комисията на финансов надзор (КФН) е постъпило уведомление относно намерението на 1 (едно) застрахователно дружество със седалище в държава членка на ЕС да извършва трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. За периода не са постъпвали уведомления за оттегляне на намерението на застрахователи със седалище в държава членка да извършва дейност на територията на Република България.

Още по темата

В същото време в КФН са получени 14 (четиринадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП), които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

Чуждестранните застрахователи

Към края на август 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 420 (четиристотин и двадесет) дружества от 30 държави: Ирландия (73), Германия (71), Нидерландия (53), Люксембурт (47), Франция (46), Малта (25), Италия (23), Швеция (23), Лихтенщайн (19), Белгия (19), Австрия (16), Испания (13), Полша (13), Дания (13), Унгария (11), Чехия (10), Гибралтар (9), Румъния (9), Гърция (6), Словения (6), Кипър (5), Финландия (4), Норвегия (4), Хърватия (4), Литва (3), Португалия (3), Естония (2), Исландия (2), Словакия (2), Латвия (1).

Чуждестранните застрахователните посредници

През август в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 7 (седем) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 2 (две) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България. В резултат на това, към края на август 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 102 (две хиляди сто и два).

Местните застрахователи и посредници

През август КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи или застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на август 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се запазва на 60 (шестдесет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща