Висок ръст от 107.7 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 546.08 лв. за MWh с ден за доставка 19 септември 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
359
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 546.08 лв. за MWh с ден за доставка 19 септември 2022 г. и обем от 73 473.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 107.7 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 597.53 лв. за MWh, при количество от 39 051.40 MWh.

Извънпиковата енергия (34 422.20 MWh) е на цена от 494.64 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 266.09  лв. за MWh и количество от 2927.5 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 205.89 лв. за MWh (2783 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 864.57 лв. за MWh при количество от 2771.6 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 09 часа – 823.78 лв. за MWh (3254.3)

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 580.28 лв. за MWh при обем от 2897.5 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 262.88 лв. (134.41 евро) за MWh за 18 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 19 септември 2022 г. се повишава до 546.08 лв. за MWh ( скок със 107.7%) по данни на БНЕБ или 279.21 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 18 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 623.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 205.39 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име      MW

АЕЦ 36,58% 1978.78
Кондензационни ТЕЦ 33,15% 1793.53
Топлофикационни ТЕЦ 3,66% 198.04
Заводски ТЕЦ 1,70% 91.98
ВЕЦ 0,18% 9.68
Малки ВЕЦ 1,21% 65.35
ВяЕЦ 8,35% 451.68
ФЕЦ 14,75% 798.04
Био ЕЦ 0,43% 23.01

Товар на РБ 3300.13

Интензитета на СО2 е 319g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща