Силен спад с 48.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 262.88 лв. за MWh с ден за доставка 18 септември 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
475
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 262.88 лв. за MWh с ден за доставка 18 септември 2022 г. и обем от 70 481.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад със 48.3 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 255.92 лв. за MWh, при количество от 36 311.70 MWh.

Извънпиковата енергия (34 169.60 MWh) е на цена от 269.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 315.05  лв. за MWh и количество от 2993.3 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 55.64 лв. за MWh (3084.1 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 714.6 лв. за MWh при количество от 26754.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 288.21 лв. за MWh при обем от 2911.5 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 508.78 лв. (260.13 евро) за MWh за 17 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 18 септември 2022 г. спада  до 262.88 лв. за MWh ( понижение с 48.3%) по данни на БНЕБ или 134.41 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 431.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 471.70 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 37,69% 1980.31
Кондензационни ТЕЦ 45,91% 2412.19
Топлофикационни ТЕЦ 3,69% 193.68
Заводски ТЕЦ 1,55% 81.51
ВЕЦ 2,27% 119.15
Малки ВЕЦ 1,30% 68.16
ВяЕЦ 1,39% 72.83
ФЕЦ 5,78% 303.5
Био ЕЦ 0,44% 23.26

Товар на РБ 3689.46

Интензитета на СО2 е 386g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща