Общините Карлово, Марица и Калояново ще бъдат освободени от заплащане на такса депониране за отпадъците от наводненията

Икономика / България , Климат / Екология
3Enews
1519
article picture alt description

Министър Карамфилова освободи общините Карлово, Марица и Калояново от заплащане на отчисленията за депониране на отпадъци, образувани при отстраняването на последиците от наводненията

Засегнатите от наводнението общини ще бъдат освободени от отчисления за заплащане на депонирания отпадък, които в момента са 95 лева на тон. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, за което вчера издаде заповед.

Според указанията в заповедта при депониране на отпадъците, образувани при отстраняването на последиците от наводненията на територията на общините Карлово, Марица и Калояново, няма да се заплащат отчисления от такси. Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) общините заплащат отчисления в размер на 95 лв./тон по чл. 64 и обезпечения по чл. 60 от ЗУО, които се определят от собствениците на депата.

За да се предотвратят екологични щети и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, ще се упражнява завишен контрол на количествата и вида на депонираните отпадъци, образувани в резултат от отстраняването на последиците от наводненията на територията на засегнатите общини.

Сред действията, които МОСВ предприема, е и ускорена процедура за обособяване на временни площадки за едрогабаритни битови отпадъци. В тази връзка директорът на РИОСВ-Пловдив информира кметовете за необходимостта от осигуряване на такива площадки за събиране на отпадъците от бедстващите населени места.

Това ще позволи на домакинствата безвъзмездно да предават едрогабаритни отпадъци (електрическо и електронно оборудване, биоразградими и др. отпадъци), до достигането им до лица, притежаващи съответните разрешителни/регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.

Действията, които следват от заповедта на министъра на околната среда и водите, са част от помощта на правителството към пострадалите и местната власт.

 
 
 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща