VaasaETT: сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 54%, а тези за газ са скочили със зашеметяващите 110 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1341
article picture alt description

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец август 2022 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).

В проучването, което се публикува всеки месец се проследява развитието в европейските столици на цените на електроенергията и природния газ за бита в разпределението без данъци. Новото изследване показва как са се променили цените на енергията за домакинствата без данъци за периода между януари 2009 г. и месец август 2022 г. за крайни потребители в 15 европейски столици. Индексът се изчислява чрез претегляне на тежестта на цените за всяка от столиците спрямо съответното национално битово потребление на електроенергия или газ. От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI към момента е с нов рекорд от 262 пункта (EUR-15). Що се отнася за синьото гориво, както се отбелязва в доклада, „продължаващата енергийна криза повлия силно на индекса на цената на газа, който беше почти удвоен в рамките на 2021 г., преминавайки от 87 точки през януари 2021 г. до 164 точки през декември 2021 г. В момента е на най-високата си стойност за всички времена от 318 индексни пункта“.

В зависимост от това къде живее даден потребител в Европа, цената, която плаща, може да варира в съотношение почти към 8. Ако  се включи Киев, цената варира в съотношение до 12. Лондон и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа през август, следвани от Рим, Амстердам и Брюксел.

Киев остава с най-евтината цена на електроенергията, следван от Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение цената в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниска от средната; Прага, Рига и Талин са единствените столици сред страните от ЦИЕ в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители както за електроенергия, така и за газа, се наблюдават следните промени:  спрямо август 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 54%, а тези за газ са нараснали със зашеметяващите 110%.

Електроенергията за битовите потребители

• 34% увеличение на цените в Атина, поради скок на енергията и енергийните данъци и компоненти;

• 26% ръст на цените в Брюксел и Талин, поради увеличение на техните енергийни компоненти;

• 22% повишение на цената в Амстердам, поради ръст на енергийната компонента;

• 18% скок на цената в Рим, поради поскъпване на енергийната компонента;

• 16% увеличение на цената в Рига, поради нарастване на енергийната компонента;

• 15% повишение на цената в Хелзинки, поради скок на енергийната компонента;

• 12% увеличение на цената в Берлин, поради ръст на енергийния компонент;

• 8% нарастване на цената в Осло, поради увеличение на енергийната компонента;

• 6% повишение на цените в Дъблин;

• 5% ръст на цените в Никозия, поради повишение на компонентите за енергия и разпределение;

• 5% увеличение на цената в Стокхолм, поради поскъпване на енергийната компонента;

• Скок на цените с 5% във Виена, поради нарастване на енергията и енергийните данъци;

• 3% нарастване на цената в Копенхаген, поради повишение на енергийната компонента;

• 2% увеличение на цените в Лондон;

• 2% ръст на цената в Мадрид, поради поскъпване на енергийната компонента;

• 10% намаление на цената в Лисабон, поради понижение на енергийната компонента;

• 2% спад на цената в Будапеща, поради намаляване на енергийната компонента;

• 1% понижение на цената в Париж, поради спад на енергийната компонента.

Наблюдава се непрекъсната тенденция на покачване на цените на електроенергията за битови нужди през август, като в някои от изследваните столици (а именно Атина, Брюксел, Талин, Рим, Рига, Хелзинки, Осло, Дъблин, Стокхолм, Никозия, Копенхаген, Лондон и Прага), са постигнати нови рекордни стойности. Само в няколко столици се наблюдава намаление на цените на електроенергията, основно поради извънредните мерки на европейските правителства за смекчаване на въздействието от енергийната криза върху сметките на домакинствата. Въпреки това, цените остават значително по-високи спрямо тези отпреди година, което се дължи на комбинация от фактори, като повишено търсене, свързано с икономическото възстановяване след пандемията, извънредни метеорологични условия, рекордно високите цени на природния газ и надбавката за високите цени за емисиите на CO2.  Нахлуването на Русия в Украйна, последвалата несигурност и намалените доставки на природен газ наскоро се отразяват допълнително на високите цени в много от столиците, посочват авторите на изследването.

В доклада се обръща внимание на това, че на някои пазари се наблюдават различни видове договори със значителни ценови разлики и по този начин цената се повишава нагоре непропорционално. Характерни примери за това са Атина и Лондон.

Лондон в момента има най-скъпата цена на електроенергията сред анализираните столици, която се формира основно от наличието на договори извън тавана на цените. По същия начин голямото увеличение на цените в Атина е свързано с високата цена на договорите с фиксирана цена (до 2 до 4 пъти по-скъпи от променливите), тъй като държавната субсидия се прилага само за клиенти с променливи договори, посочват авторите на изследването.

Същественото увеличение на цените в Брюксел отразява пряката реакция на пазара към рекордно високите цени на едро, които пък са следствие от безпрецедентните цени на газа, ниските нива на водноелектрическите централи, слабият внос на електроенергия от Франция, заради проблемите с АЕЦ.

Същественото покачване на цените в Талин е в резултат на това, че някои от електроцентралите не участват в енергийния микс, заради ремонт и повторното увеличение на мрежовата такса. В Амстердам покачващите се за втори пореден месец цени, следват тези на газа.

За увеличението в Рига, авторите посочват, че то е свързано с високата зависимост от вноса на електроенергия от Естония, която също се сблъсква с повишение. При това електроцентралите в страната са в ремонт, което води до по-високо използване на газа. Подобно увеличение се отчита и в Хелзинки, където обаче има проблем с оттеглянето на доставчици, поради невъзможност да поддържат по-ниски цени за потребителите.

Понижението в Лисабон пък се дължи на налагането на таван на цената на газа за производство на електроенергия от една страна и от друга – производството от възобновяеми източници. Въпреки това цените остават по-високи от тези отпреди година, се посочва в изследването.

При коригиране към стандартите на покупателна способност (PPS), картината се променя драматично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Най-ниските коригирани цени на електроенергията за бита са в Осло, Берн, Валета и Белград, а най-високите в момента са в Рим, Лондон и Прага.

Половината от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са с цени на електроенергията, които са сравнително ниски  и под средните в сравнение с общото ниво за Европа. Прага, Рига, Талин и Вилнюс са столиците сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията средно аритметично е над европейската.

Цените на газа за бита

В изследването в частта за газа, авторите посочват, че най-високата цена се плаща от жителите на Амстердам – над 2 пъти, над средната европейска цена за краен потребител. След него се нарежда Копенхаген. В момента Стокхолм е третата най-скъпа столица, което се обяснява с естеството на пазара.

Цените в Амстердам са 13 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град по отношение на газа в ЕС и почти 14 пъти, ако бъде включен и Киев. Разликата при газа е още по-ярко изразена, отколкото при електрическата енергия.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през август са следните:

• 45% увеличение на цената в София, поради покачване на енергийната компонента;

• 41% скок на цените в Атина, поради нарастване на енергията, енергийните данъци и компонентите за дистрибуция;

• 39% ръст на цената в Брюксел, поради увеличение на енергийния компонент;

• 38% повишение на цената в Копенхаген, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 35% увеличение на цената в Талин, поради скок на енергийния компонент;

• 29% нарастване на цената в Берлин, поради увеличение на енергийния компонент;

• 25% поскъпване на цената в Прага, поради ръст на енергийния компонент;

• 20% увеличение на цената в Амстердам, поради повишение на енергийния компонент;

• 15% скок на цените в Дъблин;

• 11% нарастване на цените в Мадрид;

• 11% поскъпване на цените във Виена, поради ръст на енергията и енергийните данъци и компоненти;

• 8% увеличение на цената в Белград, поради повишение на енергийния компонент;

• 2% ръст на цената в Рига, поради поскъпване на енергийния компонент.

Цените на пазара на дребно на природен газ отбелязаха значително покачване през август в цяла Европа, а тенденцията за нарастване, която се наблюдава от началото на годината продължава. София, Атина, Брюксел, Копенхаген, Талин, Прага, Дъблин, Мадрид и Рига достигнаха нови рекордни стойности, докато цените на газта останаха на нивата от предходните месеци в някои от проучваните столици, поради някои правителствени намеси, предприети за спиране на скока на цените.

Сегашните цени обаче остават невероятно високи спрямо тези отпреди година. Високите цени на газа на дребно отразяват изключително високите цени на едро, предизвикани от недостатъци по отношение на адекватността на доставките, повишено търсене на природен газ в опит да се запълнят нивата на газовите хранилища преди зимата при постоянен страх от прекъсване на доставките. Допълнително влияние оказва и руската инвазия в Украйна, отчитат авторите на изследването. Посочва се и допълнителното влияние с интригата около „Северен поток“.

В София се забелязва забележителен ръст на цените, който е с 45% по-висок от юли и над 178% в сравнение с преди една година, тъй като регулаторният орган одобри съществено увеличение през посочения  месец, причинени от глобалния недостиг на газ.

В Атина липсата на отстъпки за газ за домакинствата този месец доведе до рязко покачване на цените на газа, които са с около 41% по-високи от юли и с над  220% по-високи в сравнение с тези преди година, но правителството обяви интервенция в подкрепа на домакинствата от началото на следващия месец, когато търсенето се очаква да нарасне поради наближаването на зимния период.

Увеличението за Брюксел се обяснява със състоянието на свързващия газопровод с Великобритания, който през посочения месец на изследване е спиран за отстраняване на повреди. Очакването е, че цените на газа ще нараснат допълнително, ако Норвегия не ускори доставките на газ за зимата.

Що се отнася за Копенхаген, според изследването, поскъпването е заради ограничените доставки на руски газ и голямото търсене. Обяснението за Берлин е сушата и високото търсене, но авторите отчитат и въведената допълнителна такса за потребителите от 1 октомври, която трябва да стимулира домакинствата за търсене на алтернативи на газа за отопление.

По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при PPS предлагат много различен резултат от действителните цени. През  месец август Будапеща, Белград и Братислава са най-евтините градове, коригирани към PPS.

Нашето проучване показва, че средно енергията в европейските столици (оспоримият компонент на цената) представлява 68% от цената за крайния потребител на природния газ, разпределението 14%, енергийните данъци 5%, а ДДС -14% за европейски столици, заключават авторите на доклада. За пореден път се отчитат и особеностите в някои страни като Нидерландия, както и в някои столици като Рим.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща