До края на годината тръгват 200 млн. лева към бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности за собствени нужди

Икономика / България , Индустрия
Рая Лечева
1176
article picture alt description

Близо 200 млн. лева към бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности за собствени нужди тръгват за бизнеса до края на годината. Това съобщи Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция“ Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа по време на онлайн форум на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Тази мярка е сред първите, които се очаква да стартират по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани с бизнеса и иновациите.

Програмата ще бъде за фирми със малка и средна капитализация с изключение на секторите селско стопанство и производители на електроенергия. Целта е предприятията да изграждат ВЕИ за собствено потребление. Да се инсталират мощности до 1 мегават на база на потребена енергия за изминал период. Повече подробности по програмата ще бъдат публикувани в края на годината, ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Ще бъде предвиден и по-дълъг срок от два месеца за подаване на проекти, за да може да се изготви необходимата документация, подчерта Илиева. Важното, което подчерта е, че няма изисквания за изготвяне на технически паспорт и обследване каквото е изискването по мерките за енергийна ефективност по Плана, които предстои да пусне регионалното министерство. Не бива да се смесват двете програми подчерта, Илиева.

До 21 септември компаниите могат да кандидатстват по първата отворена за България процедура от Плана за възстановяване „Технологична модернизация“. Тя е за 260 млн. лв., а подаването на документите е изцяло онлайн през системата ИСУН.  Но още два дни бизнесът може да задава своите въпроси. Тя е предимно за производствените фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. Спрямо големината и нуждите фирмите могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер.

Процедурата е насочена към четири от икономическите сектори на страната – преработваща промишленост, доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, Професионални дейности и научни изследвания. През септември предстои стартиране и на грантова схема за 30,6 млн. лв. за бизнеса за ИКТ решения и киберсигурност.

В началото на следващата година ще стартира програмата за кръгова икономика за 180 млн. лева, съобщи още Илиева. Насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани в края на годината. От помощта ще могат да се възползват производствени предприятия да превръщат свои отпадъчни в  суровина за нови продукти като ги връщат обратно производството, посочи тя.

Илиева подчерта, че е много важно бизнесът да не бърка мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост и мерките по оперативната програма за конкурентоспособност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща