Слаб ръст с 0.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 779.45 лв. за MWh с ден за доставка 21 август 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
692
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 779.45 лв. за MWh с ден за доставка 21 август 2022 г. и обем от 68 741.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е незначително повишение с 0.5% % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 697.21 лв. за MWh, при количество от 34 427.20 MWh.

Извънпиковата енергия (34 314.10 MWh) е на цена от 861.70 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 841.53 лв. за MWh и количество от 3174 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 459.64 лв. за MWh (2777.7 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1220.44 лв. за MWh (при количество от 2797 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1111.79 лв. за MWh при количество от 2960.2 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 775.54 лв. (396.53 евро) за MWh за 20 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 21 август 2022 г. се повишава до 779.45 лв. за MWh ( повишение с 0.5 %) по данни на БНЕБ или 398.53 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 211.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 852. 86 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 37,53% 2093.26
Кондензационни ТЕЦ 41,10% 2292.24
Топлофикационни ТЕЦ 1,85% 103.36
Заводски ТЕЦ 1,29% 72.16
ВЕЦ 4,83% 269.6
Малки ВЕЦ 1,30% 72.59
ВяЕЦ 0,76% 42.58
ФЕЦ 10,80% 602.13
Био ЕЦ 0,52% 29.02

Товар на РБ 3910.95

Интензитета на СО2 е 360g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща