цена на електроенергията на БНЕБ през август 2022 г.