Над 4.8 млрд. лева са вземанията на лизинговите дружества в края на юни

Те нарастват с 8% на годишна база и с 3.8 на сто спрямо края на март, сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
670
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на юни 2022 г. са общо 4.849 млрд. лв. (3.1% от БВП2 ) при 4.491 млрд. лв. (3.4% от БВП 2 ) в края на юни 2021 година. Те нарастват с 8% (357.4 млн. лв.) на годишна база и с 3.8% (179.3 млн. лв.) спрямо края на март 2022 година, съобщи БНБ.

Още по темата

Вземанията по финансов лизинг са 4.617 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2022 г., като нарастват с 8.1% (345.5 млн. лв.) на годишна база и с 3.9% (171.3 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2022 година. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 95.1% в края на юни 2021 г. до 95.2% в края на юни 2022 година. Сключените през второто тримесечие на 2022 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 655.9 млн. лв. Обемът им нараства с 13.1% (75.9 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на 2021 г. и с 11% (65.1 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива. Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.952 млрд. лв. в края на юни 2022 година. Те нарастват с 12.6% (218.3 млн. лв.) на годишна база и с 3.7% (68.8 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2022 година. Относителният им дял е 42.3% в края на юни 2022 г. при 40.6% в края на юни 2021 година. В края на второто тримесечие на 2022 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.169 млрд. лв., като нарастват с 4.2% (47 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г. и с 3.1% (35.1 млн. лв.) в сравнение с края на март 2022 година. Относителният им дял намалява от 26.3% в края на юни 2021 г. до 25.3% в края на същия месец на 2022 година. В края на второто тримесечие на 2022 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.302 млрд. лв., като нарастват с 9.7% (114.7 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г. и с 6.1% (74.8 млн. лв.) в сравнение с края на март 2022 година. Относителният им дял се повишава от 27.8% в края на юни 2021 г. до 28.2% в края на същия месец на 2022 година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори. В края на юни 2022 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 3.754 млрд. лв. Те нарастват с 6.7% (236.4 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. и с 3.8% (135.8 млн. лв.) спрямо края на март2022 година. Относителният дял на вземанията от сектор Нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на юни 2022 г. е 81.3% при 82.4% в края на юни 2021 година.

В края на второто тримесечие на 2022 г. вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 848 млн. лв.Размерът им нараства с 14.9% (109.8 млн. лв.) на годишна база и с 4.4% (35.6 млн. лв.) сравнение с края на март 2022 година. Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 17.3% в края на юни 2021 г. до 18.4% в края на юни 2022 година.

Структура на вземанията по финансов лизинг. В края на юни 2022 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3.547 млрд. лв., като нарастват с 9.1% (295.6 млн. лв.) на годишна база и с 4% (137.3 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2022 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг нараства от 76.1% в края на юни 2021 г. до 76.8% в края на същия месец на 2022 година. В края на второто тримесечие на 2022 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 837.7 млн. лв. Те нарастват с 0.5% (4.1 млн. лв.) на годишна база, а намаляват с 1.5% (12.9 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2022 година.

Към края на юни 2022 г. необслужваните вземания 5 са 132.8 млн. лв. Те се увеличават с 32.2% (32.4 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г. и с 46.2% (42 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2022 година.

Вземанията по оперативен лизинг в края на юни 2022 г. са 231.6 млн. лв., като се увеличават с 5.4% (11.9 млн. лв.) на годишна база и с 3.6% (8.1 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2022 година.

Източници на финансиране. В края на юни 2022 г. пасивите на лизинговите дружества са 5.936 млрд. лв. При 5.405 млрд. лв. в края на юни 2021 година. Те нарастват с 9.8% (530.5 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г. и с 5.7% (322.2 млн. лв.) спрямо март 2022 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 79.6% в края на юни 2021 г. до 82.1% в края на същия месец на 2022 година. Техният размер е 4.871 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2022 г., като на годишна база той нараства с 13.2% (567.4 млн. лв.) и с 8.3% (373.6 млн. лв.) спрямо края на март 2022 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 87.5% от общия размер на получените кредити в края на юни 2022 г. при 87.1% в края на същия месец на 2021 година. Техният размер е 4.265 млрд. лв., като на годишна база той нараства с 13.8% (516.2 млн. лв.) и с 8.3% (326.2 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2022 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 3.192 млрд. лв. в края на юни 2022 г. Размерът им нараства със 17% (463.4 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г. и с 10% (289.7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2022 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити нараства от 63.4% в края на юни 2021 г. до 65.5% в края на юни 2022 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на юни 2022 г. е 6 млн. лв. Той нараства с 27.3% (1.3 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 г. и със 187.3% (3.9 млн. лв.) спрямо края на март 2022 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща