ICGB с лиценз за пренос на природен газ за територията на Гърция

Проектната компания получи лиценз за независима система за природен газ (INGS) за 50 г. на територията на Гърция, подобно разрешително вече е придобито у нас за срок от 35 г.

Енергетика / България
3E news
1527
article picture alt description

Източник: ICGB, архив.

ICGB получи лиценз за независима система за природен газ за територията на Република Гърция. С публикувано решение на гръцкия енергиен регулатор RAE, проектната компания, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, ще може да изпълнява дейността по пренос на природен газ за период от 50 години.

Подобна лицензия за 35-годишен период вече е издадена от българския регулатор КЕВР. Очаква се КЕВР да издаде окончателното разрешение за започване на лицензионната дейност съобразно процедурата по въвеждане в експлоатация. Лицензирането е ключова стъпка по пътя към подготовка на интерконектора с Гърция за експлоатационна фаза и е потвърждение, че ICGB е ресурсно и технически подготвена да осъществява дейността по пренос на природен газ.

Успешното лицензиране на проектната компания в Гърция бележи изключително важен етап от цялостната регулаторна подготовка на проекта IGB и е един от последните регулаторни процеси след успешното сертифициране на ICGB като независим преносен оператор. В началото на юли, след изпълнена съгласувателна процедура с Европейската комисия, беше издадено съвместно решение от националните регулатори на Гърция и България за сертифициране на ICGB. Предстои въвеждането на нов двустепенен управленски модел на ICGB, което е задължително изискване по линия на преструктурирането на компанията като независим преносен оператор.

„С тази успешна стъпка в регулаторен аспект правим още една крачка напред към финализирането на подготовката за фазата на експлоатация на газоповода. От техническа гледна точка най-важно за нас остава гръцката компания изпълнител да завърши максимално бързо интеграцията и изпитанията на автоматичната система за контрол и управление – така наречената SCADA система. IGB е проектиран като първият изцяло автоматичен газопровод в България и за ефективната и безопасната му експлоатация този процес не може да бъде пренебрегнат“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Двамата подчертаха, че разчитат на засилена институционална подкрепа за съкращаване на сроковете по оставащите административни процедури, така че интерконекторът да заработи възможно най-скоро.

IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Проектът свързва България с Южния газов коридор и ще позволи осъществяването на сигурни доставки от разнообразни източници до редица страни, включително до Молдова и Украйна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща