България с първа защитена зона за есетри, което е голям успех за защитата на вида

Климат / Екология
3E news
747
article picture alt description

Местността: „Есетрите – Ветрен“ е първата защитена територия в България, посветена на есетрите. Обособяването ѝ бе подкрепено и от местните професионални риболовци, които осъзнават дългосрочното ѝ значение за опазването на тези и други рибни популации, съобщиха от неправителствената организация WWF след като екоминистърът я обяви преди няколко дни. Години на задълбочени проучвания, изтощителни експедиции и неуморни усилия дадоха своя успешен резултат – по предложение на WWF България Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви нова защитена местност в участък от река Дунав, обясниха в съобщение до медиите от екологичната организация.

Близо до село Ветрен, община Силистра, на площ от 2884 дка се срещат критично застрашени есетрови риби. Техните малки избират тази част от реката за хранене и почивка по дългия път към морето.

След обявяването на територията за защитена там:

· Няма да се добиват пясък и баластра от коритото на Дунав;

· Няма да се копае в дъното на реката;

· Няма да се изхвърлят отпадъци и няма да има заустване на непречистени отпадъчни води;

· Няма да се строят хидротехнически съоръжения, нито пък ще се нарушават естествените процеси в реката;

· Ще се избегне евентуално пренасочване и забавяне на водните течения, както и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка.

Всичко това ще помогне да бъдат опазени местообитанията на есетрите – древните властелини на река Дунав.

В новозащитената територия „Есетрите – Ветрен“ нашите експерти установиха всички 4 вида есетрови риби, които се срещат в река Дунав: моруна, чига, пъструга и руска есетра. Най-много са чигите и пъстругите, а от моруните и руските есетри бяха засечени само единични екземпляри.

Още 40 други риби са установени в участъка, като 21 от тях са включени в Червената книга на България.

Заповедта за създаването на защитена местност „Есетрите – Ветрен“ бе издадена по предложение на WWF България, внесено през април тази година. За да се стигне до това развитие обаче, бяха необходими дългогодишни усилия.

От 2014 до 2021 г. специалистите на организацията прекараха 231 дни на терен, често при изключително тежки атмосферни условия. Бяха изследвани 1420 участъка с дължина над 1177 км.

Появили се преди 200 милиона години, есетровите риби са древен вид мигриращи риби, които днес са на ръба на изчезването. В момента 25 есетрови вида риби живеят в крайбрежните води, реките и езерата на северното полукълбо. Басейнът на река Дунав е запазил някои от най-важните популациите на есетрови риби в света днес.

Въпреки че са надживели динозаврите, днес есетрови риби са най-застрашените животни, включени в Червената книга на световнозастрашените видове на Международния съюз за опазване на природата. До 19-ти век гигантски есетрови риби мигрират по река Дунав чак до Германия и на тях разчитат много рибарски общности. Днес обаче пет от шестте местни дунавски видове се определят като критично застрашени.

Незаконният улов — главно заради техния хайвер — е основната пряка заплаха за оцеляването на дунавските есетри. Загубата на местообитанията и нарушаването на миграцията за хвърляне на хайвера са допълнителни заплахи за тяхното оцеляване.

Есетровите риби в река Дунав играят важна роля като индикатор на здравите екосистеми. Те живеят най-вече в Черно море, като мигрират нагоре по течението на р. Дунав и други големи реки, за да хвърлят хайвера си. В миналото са достигали дължина до 4.5 метра и възраст до 100 години. Поради дългия си жизнен цикъл и късна зрялост есетровите риби са особено уязвими от свръхулов и други заплахи, включително замърсяването и фрагментация на техните местообитания, като възстановяването им отнема много години.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща