МОСВ промени границите на природна забележителност „Белинташ“

Климат / Екология
3E news
734
article picture alt description

Източник: МОСВ

МОСВ коригира заповедта за опазване на природна забележителност „Скален масив „Белинташ“. Причината е в несъответствие в действителното местоположение на забележителното скално образувание в заповедта за обявяването й през 2003 г.. Затова се налага прецизиране на поземлените имоти, които трябва да бъдат предмет на опазване.

С нова заповед на министъра се обявява природна забележителност „Скален масив „Белинташ“ в землището на село Сини връх, община Асеновград, област Пловдив. По Закона за защитените територии (ЗЗТ) за цел на опазване е обявен забележителен обект на неживата природа – това е платовидно скално образувание с дължина около 750 метра, ширина от 30 до 50 м и височина приблизително 35 м. На мястото има следи от древнотракийско светилище с изключителна рядкост, представителност, културно-историческа и природонаучна стойност.

Със заповедта се заличават старите поземлени имоти, които са недействителни, и се посочват актуалните, на които реално се намира известната природна забележителност „Белинташ“ – те са с обща площ 22,416 дка. Границата е описана в координатна система според приложение към заповедта, която ще бъде обнародвана в Държавен вестник.

Според описаните режими на дейности в територията се забранява разрушаване и изземване на скални маси, строителство и промяна на естествения облик на скалното образувание, ловуване, палене на огън, бивакуване и къмпингуване, паша на домашни животни, замърсяване с отпадъци. Недопустимо е движението на МПС, както и скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм и делтапланеризъм. Не се разрешават проучване и добив на подземни богатства, промяна предназначението на имотите и засаждане на инвазивни чужди видове.

В съответствие с изискванията на ЗЗТ, Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Пловдив ще отрази новата защитена територия в кадастралните карти и регистри за землището на село Сини връх, община Асеновград.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща