Външният дълг продължи да намалява и през април

В номинално изражение от началото на годината брутният външен дълг е спаднал със 186.4 млн. лева, но на годишна база е нараснал с 5.9%, показват обобщените данни на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
560
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Брутният външен дълг (БВД) на страната в края на април 2022 г. възлиза на 41 489.4 млн. евро (55.3% от БВП2 ), което е с 2302.8 млн. евро (5.9%) повече в сравнение с края на април 2021 г. (39 186.6 млн. евро, 57.7% от БВП. Това показват обявените днес от БНБ данни.

От справката в месечните данни на БНБ става ясно, че от началото на годината БВД постоянно намалява на месечна база, докато на годишна се увеличава. В номинално изражение спадът е в размер на 186,4 млн. лева – от 41 675.8 млн. евро през януари 2022 година.

Динамика на БВД на годишна база

През март БВД е възлизал на 41 542.1 млн. евро (55.3% от БВП), което е с 2488.3 млн. евро (6.4%) повече в сравнение с края на март 2021 г. (39 053.8 млн. евро, 57.5% от БВП); през февруари 2022 г. възлиза на 41 909.5 млн. евро (55.8% от БВП 2 ), което е с 2916.8 млн. евро (7.5%) повече в сравнение с края на февруари 2021 г. (38 992.7 млн. евро, 57.5% от БВП; през януари възлиза на 41 675.8 млн. евро (55.5% от БВП 2 ), което е с 2790.8 млн. евро (7.2%) повече в сравнение с края на януари 2021 г. (38 885 млн. евро, 57.3% от БВП).

Тази тенденция ще бъде прекъсната, тъй като според приетите изменения в Закона за държавния бюджет на второ четене, държавният дълг се увеличава с 3 млрд. лева – от 7.3 млрд. лева на 10.3 млрд лева, а част от него ще е външен, чрез емитиране на държавни облагиции в евро и щатски долари на дълговите пазари в чужбина.

Краткосрочни и дългосрочни задължения

В края на април 2022 г. краткосрочните задължения са 7299.2 млн. евро (17.6% от брутния дълг, 9.7% от БВП) и се увеличават с 1076.1 млн. евро (17.3%) спрямо края на април 2021 г. (6223.1 млн. евро, 15.9% от дълга, 9.2% от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 34 190.2 млн. евро (82.4% от брутния дълг, 45.5% от БВП), като се увеличават с 1226.7 млн. евро (3.7%) спрямо края на април 2021 г. (32 963.6 млн. евро, 84.1% от дълга, 48.6% от БВП).

Към края на април 2022 г. 25 370.1 млн. евро (61.1%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 80.7% от брутните външни задължения, при 84.5% година по-рано.

Длъжниците

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2022 г. е 7348.5 млн. евро (9.8% от БВП). Спрямо края на април 2021 г. (7864.6 млн. евро, 11.6% от БВП) той намалява с 516.1 млн. евро (6.6%).

Външните задължения на Централната банка са 2050.5 млн. евро (2.7% от БВП). Те се повишават с 1227.7 млн. евро (149.2%) спрямо края на април 2021 г. (822.9 млн. евро, 1.2% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 5152.6 млн. евро (6.9% от БВП). Те се увеличават със 751.4 млн. евро (17.1%) спрямо края на април 2021 г. (4401.2 млн. евро, 6.5% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 12 765.8 млн. евро (17% от БВП). Те нарастват с 442.9 млн. евро (3.6%) спрямо същия месец на миналата година (12 322.9 млн. евро, 18.2% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране

е в размер на 14 172 млн. евро (18.9% от БВП) в края на април 2022 г., което е с 397 млн. евро (2.9%) повече в сравнение с края на април 2021 г. (13 775.1 млн. евро, 20.3% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 34.2% към края на април 2022 г., при 35.2% година по-рано.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща