Сформират състава на първите две комисии към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка

Първоначалният състав на комисия по енергиен преход и комисия по устойчива мобилност ще бъде одобрен на първото заседание на Съвета, което ще се проведе на 5 юли.

Климат / Зелен преход , Климат / Екология
Рая Лечева
3162
article picture alt description

Консултативният съвет за Европейската Зелена сделка сформира първите две комисии Комисия за енергиен преход (КЕП) и Комисия за устойчива мобилност (КУМ) и отправя покана до заинтересованите страни да предложат свои представители за включване в състава на комисиите. Това става ясно от портала за Консултативни съвети на Министерски съвет.

Първоначалният състав на двете комисии ще бъде одобрен на първото заседание на Съвета, което ще се проведе на 5 юли 2022. Очаква се първото заседание на Комисията по енергиен преход да се проведе на 8.07.2022 (петък) в Министерски съвет, за което избраните членове на комисиите ще бъдат уведомени до 6.07.2022 година.

Всички членове на Консултативният съвет за Европейската Зелена сделка са 38 души представители на правителството и неправителствения сектор, бизнеса и работодателските организации.

Съветът ще консултира и подпомага Министерския съвет във връзка с всички ангажименти, свързани с изпълнение на Европейската Зелена сделка и пакета "Подготвени за 55" за намаляване на емисиите с 55% до 2030 година и постигане на въглеродна неутралност до 2050 година.

Съветът ще работи по съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда. Ще подпомага консултативния процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне на детайлни анализи и модели по отношение на целите на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и промените в законодателството свързани с пакета „Подготвени за цел 55“, съвместно със заинтересованите страни.

Съветът ще осъществява взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и прилагане на решенията, свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за неутралност към климатичните изменения.

Членовете на Консултативния съвет ще работят за актуализиране на националните планове, позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК за Зелената сделка. Ще се инициират и реализират целите на реформите, свързани със зеленият компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Към Консултативния съвет се създават 7 ресорни комисии, които подпомагат експертно Съвета като обсъждат модели, анализи и проекти на решения, свързани със Зелената сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност, както и като инициират и координират изпълнението на реформите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Това са:

1. Комисия за енергиен преход;

2. Комисия за устойчива мобилност;

3. Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност;

4. Комисия за таксономията и устойчивите финанси;

5. Комисия за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика;

6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразието и интегрирането на решения, които са базирани на природата;

7. Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща