Инвестиционно проучване на ЕИБ: 58 на сто от фирмите в цяла Европа са засегнати от рисковете за климата и разходите за енергия

Климат / Зелен преход
3E news
1656
article picture alt description

Източник: ЕИБ

58% от фирмите в ЕС потвърждават, че техният бизнес е засегнат от физическите рискове от изменението на климата, съобщиха от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) или както я наричаме климатичната банка на ЕС. За фирмите от ЕС енергийните разходи бяха основна пречка за бизнеса дори преди скорошния скок на цените на енергията.
43% от европейските фирми инвестират в мерки за климата и то с по-бързи темпове от фирмите в Съединените щати, посочва проучването на ЕИБ.
Преходът към нисковъглеродна икономика се възприема като бизнес риск от голям дял от фирмите в Централна и Източна Европа и като възможност за южноевропейския бизнес.
Фирмите в Европейския съюз са изправени пред много препятствия, които могат да изместят фокуса им в инвестирането в зеления преход, пандемията води списъка, последвана от новия шок, свързан с войната в Украйна.

Една пета от фирмите смятат, че екстремните метеорологични явления са оказали голямо влияние върху бизнеса им в сравнение с около една десета в Съединените щати.

Притесненията са особено големи в Южна Европа, тъй като фирмите се оказват по-уязвими към въздействието на изменението на климата. По-специално, 78% от испанските и 71% от португалските фирми са притеснени, докато 40% от западно- и централноевропейските предприятия виждат високи физически рискове поради изменението на климата.

Освен това преходът към нисковъглеродна икономика се възприема като бизнес риск от голям дял от фирмите в Централна и Източна Европа, както и в Германия (43%), Латвия и Полша (47%). Напротив, повечето южноевропейски фирми смятат зеления преход за възможност, докато западноевропейските и северноевропейските фирми имат относително различни възгледи.

Около 40% от фирмите в ЕС смятат, че нарастващите енергийни разходи са основната пречка пред бизнеса им, която оказва влияние върху инвестиционния им фокус. В същото време фирмите, които инвестират в климатични мерки и енергийна ефективност — като в страните от Северна и Западна Европа — е по-малко вероятно да считат разходите за енергия за пречка за инвестициите.

Успоредно с това пандемията създава нови предизвикателства за инвестициите в енергийна ефективност, които се забавиха през 2021 г. в Европейския съюз и Съединените щати. Литва и Ирландия имат най-нисък дял от инвестициите на фирмите в сектора.

В международен план около 43% от европейските фирми инвестират в мерки за климата и то с по-бързи темпове от Съединените щати. Северна и Западна Европа са водещи в групата със значителен принос от Финландия, Дания и Холандия.

„Резултатите от инвестиционното проучване на ЕИБ показват, че за предприятията от ЕС разходите за енергия са основна пречка пред инвестиционните планове. Въпреки това по-високите цени на енергията подтикват фирмите да модернизират дейността си, като използват капитал за плащане на по-нови машини, оборудване и ремонт на сгради, с положителни ефекти за енергийната ефективност и енергийния преход.

Нашият анализ показва, че подобреният достъп до финансиране и осведомеността за новите възможности и рискове, заедно с по-добри практики за управление, биха помогнали на фирмите и особено на малките предприятия да преминат към по-екологична икономика, без да се отразява на тяхната конкурентоспособност“, каза главният икономист на ЕИБ Дебора Револтела. „Политиците и публичните и частните финансови институции трябва да работят в тясно сътрудничество, за да създадат благоприятна рамка, която ще отключи инвестициите в действията по климата и ще направи енергийната ефективност и възобновяемата енергия приоритет. “

Заместник-председателят на ЕИБ Рикардо Моуриньо Феликс добави: „Ускоряването на финансовата подкрепа и консултантските услуги за внедряване на системи за възобновяема енергия, енергийна ефективност и иновативни зелени технологии е ключът към справянето с продължаващата енергийна криза. ЕИБ работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и държавите-членки — включително чрез REPowerEU — за създаване на по-независима енергийна система на ЕС.

Икономическият отдел на ЕИБ предоставя икономически изследвания и проучвания, както и уникални анализи на инвестиционни дейности в Европейския съюз и извън него. Той подпомага Банката в нейните операции и при определянето на нейното позициониране, стратегия и политика. Главният икономист Дебора Револтела оглавява отдела, екип от 40 икономисти.

Проучването на групата на ЕИБ относно инвестициите и инвестиционното финансиране е уникално годишно проучване на 13 500 фирми. То включва фирми във всички държави-членки на ЕС и Обединеното кралство, както и извадка от американски фирми, която служи като еталон. То събира данни за характеристиките и резултатите на фирмата, минали инвестиционни дейности и бъдещи планове, източници на финансиране, проблеми с финансирането и други предизвикателства, пред които е изправен бизнесът.

Използвайки методология за стратифицирана извадка, EIBIS представлява фирми във всички членове на ЕС и Съединените щати, както и в класове по размер на фирми (от микро до големи) и четири основни сектора. Той е предназначен да изгради панел от наблюдения в подкрепа на анализа на времевите серии, наблюдения, които също могат да бъдат свързани с фирмен баланс и данни за печалбите и загубите. EIBIS е разработена и се управлява от Икономическия отдел на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с подкрепата за разработване и внедряване, предоставена от Ipsos MORI.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща