Правилата, които да спазваме, за да предпазим Рилските езера от заблатяване, ерозия и изчезване

Ако искаме това да се случи, без крайни мерки като ограничаване на достъпа, трябва всички посетители да не се отклоняват от пътеките, да не бивакуват или използват МПС.

Климат / Екология
Рая Лечева
868
article picture alt description

В началото на активния туристически сезон във високата планина Дирекция „Национален парк Рила“ отново е изправена пред предизвикателствата, свързани с управление на циркуса на Седемте рилски езера, съобщават от дирекцията на парка. Проблемът с неконтролируемия достъп до Рилските езера е сериозен от години още след пускането на лифта, срещу който дълги години екологичните организации се бореха. Но той улесни достъпа до езерата и засили човешкото влияние върху изключително красивия езерен комплекс.
 

Научната конференция по повод 30 години от обявяването на парка още веднъж потвърди, че езерата са застрашени от постепенно заблатяване и изчезване. Всички научни проучвания в района ясно посочват, че основната заплаха за езерните екосистеми е интензивният туризъм. 
Двата основни фактора, които въздействат негативно са ерозията по туристическите пътеки, водеща до свличане на земни маси в езерата и органичните замърсители от хижата и палатковите лагери в циркуса.

Всичко това води както до затлачване на езерата, така и до приток на допълнителни хранителни вещества, създаващи условия за развитие на нетипична растителност, която също допринася за заблатяването; 
 
Заключението и на учени и на хората, работещи в практиката е, че за да спасим езерата и спрем заблатяването трябва да се ограничи действието на двата основни фактора, които го причиняват. 
 
Ако искаме това да се случи, без крайни мерки като ограничаване на достъпа, трябва всички посетители в района да проявят отговорност и да намалят своето въздействие върху екосистемите, съобщиха от дирекцията на парка. Те съветват хората да се движат само по маркираните туристически пътеки, да не навлизат в езерата и да не замърсяват. Не трябва да бивакуват извън определените места. Не трябва да използват нерегламентирани МПС-та за достъп до циркуса;

През 2022 г. Дирекция „Национален парк Рила“ планира с цел ограничаване на негативните въздействия от засиленото човешко присъствие в циркуса на Седемте езера да предостави повече и по-добра информация за посетителите, така че всеки да разбере проблема и необходимостта от въведените ограниченията. Ще се укрепят основните туристически пътеки, за да се намали ерозията по тях. Ще се осигури по-добър контрол на туристопотока от страна на служителите на дирекцията, който да осигурява спазването на правилата от страна на посетителите. Дирекцията ще работи за прочистване на езерата от растителност и дънни отлаги, за поддържането им в добро екологично състояние. Ще се подобри мониторинга на посетителите и на състоянието на екосистемите, за да проследяваме дали реално постигаме резултатите, към които се стремим, обещават от дирекцията на парка.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща