Местността "Безденски извори" край Костинброд е вече природна забележителност

Обявяването й за защитена ще подпомогне превръщането й в една от големите туристически дестинации на територията на община Костинброд.

Климат / Екология
3E news
907
article picture alt description

Източник: Асоциация на парковете в България

Местността „Безденски извори“ е вече природна забележителност след като министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповед за обявяването й. Тя се намира се край село Безден, община Костинброд.

Мотивите на решението по Закона за защитените територии са опазване на карстовите извори като обект на неживата природа с естетична стойност и възможността за развитието на екологосъобразен туризъм. Предложението за обявяване на природната забележителност е на Асоциацията на парковете в България.

Новият обект на защита е с обща площ 161,736 дка в землището на село Безден и се вписва в регистъра на защитените територии на МОСВ. Местността от години е място за туристически посещения, облагородено от общината. Обявяването й за защитена ще подпомогне превръщането й в една от големите туристически дестинации на територията на община Костинброд и ще допринесе за развитието на туризма в нея.

В границите на защитения обект се забраняват риболовът в Безденските извори, паленето на огън, сечта, както и замърсяването с отпадъци. Законът не допуска в тази територия търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство на пътища, намаляване на водния отток и промяна в хидрологичния режим на мочурището.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща