Съветът на ЕС прие регламента за съхранение на газ

Енергетика / Природен газ и горива
3E news
787
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

Съветът на ЕС окончателно прие регламентът, който има за цел да гарантира, запълването на капацитетите за съхранение на газ в страните от Европейския съюз преди зимния сезон. Както и, че могат да бъдат споделени между държавите-членки в дух на солидарност, въпреки прекъсванията на пазара на газ. Това е важна стъпка за засилване на сигурността на енергийните доставки на ЕС в контекста на войната в Украйна, се казва в съобщение на Съвета.

„След приключване на преговорите за по-малко от два месеца, ЕС вече разполага с инструмент, който изисква от всички държави-членки да разполагат с адекватно съхранение на газ за зимния период, което улеснява споделянето от страна на държавите. Приветствам този изключително оперативен регламент, който в настоящият международен контекст ни позволява да засилим енергийната устойчивост на Европа и действителната солидарност между държавите-членки." Това Agnès Pannier-Runacher, министър на енергийния преход.

Регламентът предвижда, че подземните газови хранилища на територията на държавите-членки трябва да бъдат запълнени най-малко до 80% от капацитета им преди зимата на 2022/2023 г. и до 90% преди следващите зимни периоди. Като цяло ЕС ще се опита колективно да запълни 85% от общия капацитет за подземно съхранение на газ в ЕС през 2022 г.

Тъй като капацитетът за съхранение на газ и ситуацията на всяка от националните държави се различават значително, в зависимост от ситуацията, държавите-членки ще могат частично да постигнат целта за съхранение чрез осигуряване на запаси от втечнен природен газ (LNG) или алтернативни горива. Предвид това, че има държави-членки с много голям капацитет за съхранение в сравнение с тяхното вътрешно потребление на газ, задължението за запълване на подземните газохранилища ще бъде ограничено до обем, съответстващ на 35% от средното годишно потребление през последните 5 години.

Някои държави-членки нямат съоръжения за съхранение на своята територия и затова регламентът предвижда, че те трябва да съхраняват 15% от годишното си вътрешно потребление на газ в газохранилища, разположени в други държави-членки. По този начин те ще имат достъп до запаси от газ, съхранявани в други държави-членки. Този механизъм ще засили сигурността на газовите им достави, като същевременно ще бъде споделена финансовата тежест, касаеща запълването на капацитета за съхранение на ЕС.

Регламентът също така предвижда задължително сертифициране на всички оператори на подземни газохранилища от органите на съответните държави-членки. Целта на това сертифициране е да се избегнат потенциалните рискове от външно влияние върху критичната инфраструктура за съхранение, които биха могли да застрашат сигурността на енергийните доставки на ЕС и други интереси, засягащи сигурността. Бързата процедура за сертифициране е за газохранилища с капацитет за съхранение от над 3,5 TWh, които са били запълнени на нива под средните за ЕС през 2020 и 2021 г.

Задълженията за запълване на капацитета за съхранение ще приключат на 31 декември 2025 г., но задълженията за сертифициране на операторите на газохранилища ще продължат да се прилагат и след тази дата. Регламентът също така предвижда дерогация, която да бъде предоставена на Кипър, Малта и Ирландия, стига те да не са пряко свързани помежду си с газовата система.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща