Европейският парламент настоява гражданите да бъдат включени в Схема за търговия с емисии преди 2029 година

Евродепутатите приеха позиция относно три ключови законодателни проекта на ЕС за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите.

Климат / Зелен преход
3E news
570
article picture alt description

Реформа на схемата за търговия с емисии: по-бързо отпадане на безплатните квоти за промишлеността и по-нататъшно включване на гражданите в Схемата за търговия с емисии II, поиска Европейският парламент. Но също така спешно създаване на
Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Парламентът иска да стимулира промишлените отрасли да намалят допълнително своите емисии и да инвестират в нисковъглеродни технологии. Схемата за търговия с емисии (СТЕ) следва да бъде реформирана, за да включва:

Новата Схема за търговия с емисии II за сгради и автомобилен транспорт — гражданите няма да бъдат включвани преди 2029 година. Целевото намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. да бъде увеличено от 61% на 63%, предлага ЕП. Безплатните квоти ще започнат да намаляват от 2027 г. и ще отпаднат до 2032 г.. От 2025 г. ще бъде въведена система „бонус-малус“; Приходите ще се използват основно за действия в областта на климата в ЕС и държавите членки.
 

Парламентът прие позицията си по три ключови законодателни акта на ЕС, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“. (Fit for 55 in 2030 package). Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и за нулеви нетни емисии на парникови газове (неутралност по отношение на климата) до 2050 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата. Парламентът вече е готов да започне преговори с правителствата на ЕС относно окончателните закони. Пакетът е важна стъпка към целта на ЕС да стане независим от скъпите и замърсяващи изкопаеми горива от Русия значително време преди 2030 г.

Повече амбиция в новия инструмент за изместване на въглеродни емисии

Евродепутатите призовават за по-широко и по-бързо прилагане на механизма на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), за да се предотврати изместването на въглеродни емисии и за да се поставят по-амбициозни цели в областта на климата. Става дума за постепенно по-ранно въвеждане на CBAM и отпадане в ЕС на безплатните квоти в СТЕ до 2032 г..
Обхватът да бъде разширен, така че да включва органични химикали, пластмаси, водород и амоняк, както и непреките емисии.
Сума, равна на приходите от тези корекции трябва да се използва от бюджета на ЕС в подкрепа на екологичния преход в най-слабо развитите държави. ЕП коментира и необходимостта от централизиран орган на ЕС във връзка с механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

Социален фонд за климата, който да подпомага гражданите 

Парламентът е съгласен да се създаде Социален фонд за климата (СФК), който да помогне на най-засегнатите от енергийната бедност и на хората, които нямат възможност да пътуват заради скромните си доходи. Средствата ще бъдат насочени за покриване на разходите за енергийния преход. Той ще подкрепя временни преки мерки за подпомагане на доходите (като напр. намаляване на енергийните данъци и такси) за справяне с поскъпването на автомобилния транспорт и отоплителните горива,
инвестиране в саниране на сгради, енергия от възобновяеми източници и преминаване от личен към обществен транспорт, съвместно ползване на автомобили и използване на активни видове транспорт като например колоездене. Мерките могат да включват фискални стимули, ваучери, субсидии или заеми с нулева лихва.
 

Повече може да научите ТУК.

 Парламентът също така прие позицията си относно:

- стандартите за емисиите на CO2 от автомобили и микробуси

- земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС)

- емисиите на парникови газове в други сектори (споделяне на усилията)

- намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване

- Резерва за стабилност на пазара.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща