Bankwatch Network: Енергията от отпадъци наравно с енергия от възобновяеми източници крие рискове в Директивата за енергийна ефективност

Енергетика / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
556
article picture alt description

Енергията от отпадъци да е взаимозаменяема с енергията от възобновяеми източници крие рискове в Директивата за енергийна ефективност. Това съобщи Морган Хенли, CEE Bankwatch Network на конференцията „Чиста енергия за хората“, организирана от екологично сдружение „За Земята“. Директивата за ВЕИ би трябвало по-подробно да засегне изгарянето на отпадъци. Но това би могло да бъде проблематично, ако се внасят отпадъци, за да се използват за отопление.

Още по темата

Директивата се преразглежда в момента, за да може да отговорим на целите Европейската Зелена сделка за 55% намаляване на емисиите до 2050 година. Енергийната ефективност е първият важен принцип, когато говорим за енергийна политика на ЕС. Очаква се Съветът да гласува другата седмица общ подход за директивата за енергийна ефективност, през юли предстои още едно гласуване, а през септември ще се гласува финално от Комисията, Европейския парламент и Съвета.

Целта ни е да сме сигурни, че няма да има вратички в законодателството. В момента се обсъжда потенциала за високо ефективна когенерация и ефективно централно отопление. Ефективно отопление или охлаждане означава 50% енергия от ВЕИ, 50% енергия от отпадъци, 75% когенерация и 50% комбинация от такава енергия или отопление. Да захранваме електроцентрали с въглища само защото искаме топлина за когенерация, това не би било разумно, защото целите могат да се размият, подчерта Хенли. Всъщност много трябва да се внимава с използването на биомасата, която е изчерпаем ресурс. Много по-разумно е да се ползват геотермални централи, да не се включват когенериращи централи е едно от опасенията. Освен това се включват по-мало обществени сгради в обхвата на директивата. Все още до 2035 г. се разрешава да се използва и газ. Според Bankwatch Network Да с можем да се концентрираме върху производство на топлина от ВЕИ.

Рискът е да продължат да се използват изкопаеми горива в страни като Полша, Чехия, Германия, има много централи за когенерация, когенерацията е част от централното отопление, но така няма да може да декарбонизираме сектора на отоплението.

Според директивата когенерацията трябва да отпадне до 2035 година, а до 2040 трябва да се използват възобновяеми източници на енергия. Според организацията трябва да се премахнат и други възможности за стимулиране на изкопаемите горива. Но трябва да се подпомогне местния пазар за отопление в общини над 50 000 души.

Рискът Европа да продължи да използва изкопаеми горива

Някои страни се опасяват, че Чешкото председателство ще запази по-консервативен модел, защото Чехия в огромен мащаб използва въглища и няма да бъдат много настоятелни за по-радикални реформи. Нови елементи на инструмента RepowerEu не предвиждат повишаване на амбициите по директивата за енергийна ефективност.

Доста страни ще трябва да прекратят зависимостта си от руски изкопаеми горива, но се опасяваме, че това може да не се случи, опасяват се от Bankwatch Network. Страни като Латвия, Литва, Естония, България не смятат, че амбицията може да се повиши повече. Някои се опитват да връщат електроцентралите на въглища, но в идеалния случай това е краткосрочна мярка, надявам се Хенли. А ако някои вдигнат целите, каквито намерения имат други държави, а други се върнат към въглищата, това няма да е добър сигнал за реализирането на европейските политики.

Препоръките на Bankwatch Network са дефиниция за централно отопление и охлаждане да насърчава ексклузивно ВЕИ, ясно да се прекрати използването на изкопаеми горива. Директивата е толкова важна, защото като се разпише ще има сериозни финансови възможност и определено ще въздейства върху публичното финансиране, допълни Хенли. Решенията за отопление и охлаждане трябва да дойдат на местно ниво, потреблението да се намали, но за съжаление напротив то расте.

Ще се въведат минимални стандарти за саниране, ще се актуализират сертификатите за енергийни характеристики на сградите, коментира по повод предстоящи промени в директивата за енергийните характеристики на сградите Ева Бърдинели, CAN Network, координатор на политиката за сградите. В ЕС 35 млн. сгради да бъдат реновирани. Всички публични органи да санират поне 3% от сградния фонд всяка година. Обмисля се създаване на отделна схема за търговия с емисии за сгради и транспорт. Но най-важното е да се подпомогнат енергийно уязвимите. За първи път се прави препратка към дълбоко саниране, за да се постигнат 60% спестявания.

Целта е да има високо ефективни сгради и всичко, което остава трябва да се покрие от ВЕИ.

Държавите -членки да спазват правила за енергийна ефективност, но да създадат рамка за подпомагане на енергийно бедни домакинства. До 2027 г. да се прекратят субсидии за отопление с изкопаеми горива. Страните трябва да създадат адекватно финансиране. Комисията не може да изиска да направят финансови инструменти и данъчни стимули за обновяване. Целта е сертификатите за енергийни характеристики да се актуализират А и G- най-висок и най-нисък, по-кратък срок за валидност на най-ниския клас. Трябва да се оценява качество на въздуха в затворени помещения, затова ще се заложи да се инсталират устройства за оценка на въздуха, да се удвои разгръщането на термопомпите. За първи път докладчикът по директивата евродепутатът Радан Кънев от Комисията по околна среда в ЕП въвежда понятието холистичен подход в зависимост от вида сграда, насърчаване използването на ВЕИ не само на място, но и от мрежата и пълна отчетност за резултатите от санирането.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща