Работната група към КЕВР: Вдигането на квотата на АЕЦ "Козлодуй" за регулирания пазар не ощетява свободния пазар

Омбудсманът поиска КЕВР да не вдига цената на тока за регулирания пазар

Енергетика / България
3E news
775
article picture alt description

Увеличението на цената на електроенергията за бита и квотата за регулирания пазар от АЕЦ „Козлодуй“ бяха в основата на общественото обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на проекта на решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ от 1 юли тази година.

В докладът си, публикуван на 27 май регулаторът предлага цената на електроенергията за битовите потребители от 1 юли да бъде изменена средно с 3,3 %.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ /ЧЕЗ/ разчетите сочат увеличение на крайната цена с 2,39 %, за „ЕВН България Електроснабдяване“  – с 3,46 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,56 %. 

Корекцията на цените на електроенергията, трябва да съдържа и данни за направените инвестиции, което трябва да става след проверка на регулатора, тъй като дава по-обективна оценка на данните, посочи омбудсманът Диана Ковачева.

„Заявявам категорично становище, че в настоящата ситуация на извънредно голям ръст на инфлацията в България всяко увеличение на енергийните цени, дори и минимално, ще бъде трудно поносимо за битовите потребители“, заяви тя. „Цените растат, а доходите на хората не. Това създава проблем с несъбираемостта, включително и на тези вземания, както при топлофикациите“, мотивира се омбудсманът. Ковачева настоя за по-голяма обективност и „използване на всички инструменти за недопускане на повишаване на цените на електрическата енергия за регулирания пазар“. „Цената на електрическата енергия трябва да бъде обвързана с качеството й, което да е основния аргумент за повишаване“, посочи тя.

Несъгласие с предложението за увеличаване на цените на електрическата енергия за регулирания пазар изрази и Мая Манолова от Гражданска платформа „Изправи се БГ“. Тя се мотивира освен с качеството на подаваната електроенергия и с „много оплаквания и за качеството на обслужването от енергийните предприятия“. „Трябва да има конкретен анализ от страна на регулатора. КЕВР да не се ограничава и само по документи за извършените инвестиции от дружествата“, посочи тя. Манолова постави въпрос и за технологичните разходи и компенсациите на електроразпределителните предприятия.  

Въпроси по отношение на увеличението на квотата за регулирания пазар от страна на АЕЦ „Козлодуй“ и голямата разлика между цената на свободния и регулирания пазар защитиха от своя страна представителите на БФИЕК и АСЕП.

Изпълнителният директор на БФИЕК изрази резерви по отношение на определената висока квота от АЕЦ „Козлодуй“ за регулирания пазар. „Считаме че има определена възможност част от електроенергията на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде заменена от енергията от ТЕЦ „Марица Изток 2“, посочи той. По думите му, така ще може да се гарантира предлагане от страна на атомната централа на количества и за свободния пазар, което е изключително важно в период на толкова сериозна криза и високи цени на електрическата енергия, която не е ясно кога ще приключи.

„Имайки предвид взаимовръзката между свободния и регулирания пазар считаме, че е възможно КЕВР да помисли в тази посока“, заяви Найденов.

Мария Кръстева от АСЕП също постави въпрос по отношение на квотата за АЕЦ „Козлодуй“, като призова тя да се запази в рамките на съотношението от предходните две години. „Апелираме квотата на АЕЦ „Козлодуй“ да се запази на равнищата от миналата и по-миналата година. Може би работната група е изхождала от това, че правителството ще изготви механизъм за дългосрочна компенсация, но той не е разписан никъде , не е ясно какъв е, а и е краткосрочна мярка за борба с високите цени“, мотивира се тя. Кръстева обърна внимание на огромната разлика между прогнозната пазарна цена и визията за определената за регулирания пазар.

„Необяснимо защо при прогнозна пазарна цена от 400 лв., или ръст от близо 400 % работната група предлага пет пъти по-ниска цена за регулиран пазар в размер на малко над 80 лв., която обществения доставчик продава на крайния снабдител. АСЕП е за осигуряване на социално приемлива цена, но не считаме, че в настоящата ситуация на постоянен ръст (на цените на електроенергията) е обективно да се предложи цена от 30 % по-ниска от миналогодишното решение“, посочи Мария Кръстева. По думите й това дава грешни сигнали на потребителите на регулиран пазар, не стимулира енергийната ефективност. Тя призова КЕВР  „да използва регулаторните практики за търсене на справедлива цена, но тя да отговаря все пак на пазарната динамика“. Представителят на АСЕП напомни, че цената на електроенергията трябва да е пазарна, а не да изпълнява и социални дейности. Социалната дейност трябва да се поеме от изпълнителната власт и да се изпълнява с други мерки като помощи, компенсации, посочи тя.

От страна на АСЕП Мария Кръстева отправи и призив към настоящия състав на КЕВР да използва възможността в Закона за енергетиката за „преразглеждане на ценовото решение на тримесечна база“, като се мотивира с „настоящата висока динамика на ценовите нива, които считаме, че почти никой не може да предвиди. Особено за догодина“, посочи още Мария Кръстева. Това предложение по-рано беше споделено и от представителя на БТПП.

От АСЕП изразиха и подкрепа на направеното по време то откритото заседание през миналата седмица от страна на НЕК количествата, определени за крайните снабдители да са на база реален отчет. Подкрепено бе и искането на  ФСЕС за отделяне на средства от фонда за стимулиране на проекти за енергийна ефективност.

Председателят на работната група Пламен Младеновски от своя страна отговори на всеки от поставените въпроси.

„В момента методиката е такава, че показателите за качество се изчисляват за цялата територия на дадено електроразпределително дружество, което (не за първа година го казвам) е крайно несправедливо“ , каза Младеновски в отговор на въпросите на омбудсмана Диана Ковачева и на Мая Манолова за показателите за качество на електроенергията.

Работим по изготвяне на нова методика, която да отдели отделните региони, посочи той и се съгласи с твърденията за лошо качество на някои от дружествата.

В отговор на искането за обективна оценка на инвестициите, Младеновски каза, че все още тече проверка, включително и на място за изпълнение на инвестиционните програми от дружествата. Той увери, че резултатите от тях ще бъдат взети предвид при постановяване на финалното решение за цената на тока от 1 юли.

В отговор на виждането на БФИЕК за замяна на част от квотата на АЕЦ „Козлодуй“ с такава от ТЕЦ „Марица Изток 2“, председателят на работната група към КЕВР коментира, че в момента не е удачно да се взима енергия от ТЕЦ „Марица Изток 2“ и да се включва на регулирания пазар. Той се мотивира с това, че „поведението на ТЕЦ Марица Изток 2 предвид обстоятелствата е изключително задоволително, тъй като е единствената, която в момента предлага на пазара дългосрочни продукти“.

„Отнемането на част от енергията от ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще доведе до две неща – повишаване на цената на регулирания пазар и второто – отнемане от дългосрочните продукти за сметка на останалите пазари. Виждането на работната група е че действително битовите потребители би следвало да се възползват от евтината енергия, а тя е от АЕЦ „Козлодуй“. Не смятам, че с вдигането на квотата на АЕЦ „Козлодуй“ е ощетен свободния пазар“, посочи той, позовавайки се на подхода за равнопоставеност между регулиран и свободен пазар.

На практика Комисията за енергийно и водно регулиране потвърди разчетите си и цената на електроенергията за битовите потребители от 1 юли ще бъде увеличена само с 3,3 %.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища във връзка с предложенията за цени.

На 1 юли 2022 г. КЕВР ще приеме окончателно решение за утвърждаване на цени на електрическата енергия за регулаторния период 1.07.2022-30.06.2023 г.   

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща