Давос: Schneider Electric призовава за преосмисляне на инвестиционните приоритети и ускоряване на действията по климата

Ново моделиране разкрива необходимостта от дву- до трикратно увеличение на скоростта, с която европейският сграден фонд се модернизира, за да бъдат изпълнени ангажиментите по Парижкото споразумение

Икономика / Зелен преход , Технологии
3E news
1041
article picture alt description

Компанията обявява създаването на 2500 зелени работни места по целия свят, за да подпомогне ускоряването на действията за опазването на климата във всички аспекти на икономиката

 

На Световния икономически форум (СИФ) в Давос Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, призовава към незабавно преосмисляне на инвестиционните приоритети и към по-активни колективни усилия за ускоряване на стъпките към опазване на климата.

Сценариите, изготвени от Института за изследване на устойчивостта на Schneider, сочат, че стимулирането на преход, задвижван от търсенето, е единственият вариант, при който емисиите ще намалеят достатъчно бързо, за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса. В Давос изследователският институт представя своята електронна книга Към климатично неутрални сгради; практически насоки в търсене на начини за изход от задънената улица, в която се намира цикълът на търсенето и предлагането.

Ето някои основни изводи:

  • Само 1-1,5% от сградния фонд в Европа се обновява всяка година. Нивата на обновяване трябва да достигнат 3% годишно, за да се изпълнят ангажиментите от Париж.
  • Финансирането остава най-голямата пречка пред инвестициите в устойчиви сгради, но вложенията в технологии за декарбонизация, дигитални и градски екосистемни услуги увеличават максимално ползите за всички заинтересовани страни.
  • Технологиите за енергийна ефективност предоставят значителни възможности за намаляване на потреблението на енергия, които варират от 10 до 60% в зависимост от географските дадености и качеството на съществуващите активи.
  • Решенията за цифрова енергийна ефективност водят до 20-30% намаляване на въглеродните емисии в сградния фонд, като осигуряват високо конкурентна възвръщаемост и спестяване на разходи за потребителите: средно значително под 8 години.

Електронната книга предоставя практична пътна карта за правителствата и секторите на икономиката в посока балансиране на разходите за енергийния преход с допълнителна тежест върху общностите, особено в настоящата непредсказуема ситуация. Книгата също така включва нова рамка за сгради, устойчиви в бъдеще, разработена съвместно със СИФ, която представя модел и инструментариум за ускоряване на инвестициите за декарбонизиране на градовете. Важно е, че рамката подчертава потребността да се даде тласък на ползи за всички: чрез усвояването на съществуващи технологии, които намаляват въглерода и доставят нетно преимущество за потребителите, като същевременно създават стойност за икономиката и общностите.

Schneider Electric следва свой собствен път на устойчивост, утвърждава се като компания с положително въздействие през последните 20 години и вярва, че ускоряването на действията на фона на високи и нестабилни цени на енергията изисква промяна в стратегията. В допълнение към инвестициите за увеличаване на капацитета на възобновяемата енергия създаването на търсене на чиста енергия чрез преход, задвижван от потребителите, сега е от съществено значение.

В унисон с този подход Schneider Electric също така обяви създаването на 2500 зелени работни места в света, за да подпомогне ускоряването на действията по климата във всички аспекти на икономиката. Работните места, основно в сферата на услугите по места, ще се съсредоточат върху подпомагането на клиентите на Schneider да дигитализират и декарбонизират съоръженията, модернизирането на активите чрез насърчаване на подход за устойчива и кръгова икономика и предоставяне на консултации относно стратегии за устойчивост.

„Инвестициите във възобновяема енергия трябва да продължат с  бърз темп, но всеки енергиен преход в историята е воден от търсенето на пазара. Преминаването към инвестиционен подход, ориентиран към потребителите, насочен към търсенето, не само ще осигури декарбонизация в мащаб, но също така ще постигне по-окуражаващи резултати, отколкото предполага текущото моделиране“, посочи Жан-Паскал Трикоар, президент и главен изпълнителен директор на Schneider Electric. „Потребителите водят промяната. Това означава, че търсенето води промяната. Трансформацията на търсенето чрез нови технологии и предоставянето на повече ползи за потребителя трябва да станат приоритет."

Представители на Schneider Electric на форума Давос 2022

В ролята си на съпредседател на Инициативата на форума „Градове с нулеви въглеродни емисии“  Жан-Паскал Трикоар ще призове към промени в инвестиционните приоритети. Това изисква преминаване от критерии за инвестиции, ориентирани към разходите, към такива с акцент върху стойността, разширяване на настоящия фокус върху инфраструктурата към инвестиции, които стимулират търсенето, и преход от прекомерна тежест на хардуера към базирани на софтуер устойчиви решения. Той също така ще разгледа необходимостта от по-тясно сътрудничество за по-бързо преминаване към нисковъглеродна икономика.

Люк Ремон, изпълнителен вицепрезидент за международните операции на Schneider Electric, ще говори за значението на цифровите технологии за осъществяване на енергийния преход на нововъзникващите пазари и за големите нови партньорства в Индия, Източна Азия и Южна Америка, което ще открие нови възможности за работната сила и ще спомогне за обучението на повече хора в управлението на енергията.

Барбара Фрай, изпълнителен вицепрезидент за индустриалната автоматизация на Schneider Electric, се спря на последиците от преминаването към икономика, все по-подчинена на доставките, и на това как трансформацията от линеен към кръгов модел на веригата за доставки е от съществено значение за устойчивото бъдеще. Тя говори също за трудностите, пред които са изправени компаниите при прехода от ресурсоемко производство и потребление към нисковъглеродни, ефективни процеси и за ролята на технологиите, платформите за сътрудничество и оперативната съвместимост при решаването на тези предизвикателства. Друга тема на фокус беше необходимостта производителите да пренасочат своя път на дигитална трансформация към ангажиране на работната сила, за да привлекат таланти и да създадат по-безопасна работна среда. Барбара Фрай сподели своята гледна точка за това как разгръщането на автоматизация може да предостави нови възможности на работната сила и да подобри производителността.

Петер Векесер, изпълнителен вицепрезидент и главен дигитален директор на Schneider Electric, ще очертае перспективите за трансформиращата роля на данните и изкуствения интелект в развитието на бизнес стратегии, които се справят едновременно с най-големите предизвикателства пред индустриите: устойчивостта и декарбонизацията. Той също така ще се спре на възможностите и ценностите, които могат да бъдат използвани днес чрез сътрудничество в дигитална екосистема и внедряване на иновативни технологии в мащаб – както и в рамките на предприятието.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща