Каква подкрепа за Украйна предлага Европейската комисия

От 2014 до 2021 г. ЕС е предоставил на Украйна 7.849 млрд. евро под формата на безвъзмездна помощ и заеми, а новото предложение съдържа планове за краткосрочна финансова подкрепа и дългосрочна рамка за възстановяване

Икономика / Свят , Финанси
3E news
287
article picture alt description

Снимка: БТА

В съобщение до медиите Европейската комисия представи планове за незабавен отговор на ЕС за преодоляване на недостига на финансиране за Украйна, както и за по-дългосрочна рамка за възстановяване на страната. Това е резултат от призива на Европейския съвет за справяне с последиците от войната в Украйна чрез целенасочени и ръководени от Европа усилия.

Още по темата

Незабавен отговор и краткосрочни нужди

От началото на руската агресия ЕС значително увеличи подкрепата си, като мобилизира около 4,1 милиарда евро в подкрепа на цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост на Украйна под формата на спешна макрофинансова помощ, бюджетна подкрепа, спешна помощ, реакция при кризи и хуманитарна помощ. Бе предоставена и военна помощ в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира в размер на 1,5 милиарда евро, които ще бъдат използвани за възстановяване на разходите на държавите членки, направени за военна подкрепа в натура, която предоставят на Украйна. В момента се мобилизират допълнителни 500 милиона евро.

Войната доведе до срив на приходите от данъци, износ и други държавни приходи, съчетан с широкомащабно незаконно присвояване на активи и стоки за износ, включително в селскостопанския сектор, като в същото време основните разходи нараснаха рязко.

Международният валутен фонд оцени недостига в платежния баланс на Украйна до юни на около 14,3 милиарда евро (15 милиарда щатски долара).

Удовлетворяването на нуждите на Украйна от значителна краткосрочна финансова подкрепа за поддържане на основните услуги, посрещане на хуманитарните нужди и за възстановяване на ай-важната разрушена инфраструктура ще изисква съвместни международни усилия, в които Съюзът ще бъде готов да изиграе своята роля.

Поради това Комисията възнамерява да предложи през 2022 г. на Украйна да бъде предоставена нова извънредна макрофинансова помощ под формата на заеми в размер до 9 милиарда евро, която да бъде допълнена с подкрепа от други двустранни и многостранни международни партньори. Помощта ще се изплаща на траншове с дълги падежи и преференциални лихвени проценти, благодарение на гаранцията от бюджета на Съюза. За да стане това възможно, държавите членки следва да се споразумеят за предоставяне на допълнителни гаранции. Заедно с безвъзмездната помощ от бюджета на ЕС за субсидиране на съответните лихвени плащания, това ще осигури добре координирана и силно концесионна подкрепа за Украйна.

Реконструкция на Украйна

За да се възстанови страната след щетите от войната ще са необходими големи финансови усилия в световен мащаб, както и за да се положат основите на една свободна и просперираща държава, споделяща европейските ценности, добре интегрирана в европейската и световната икономика, и да се подкрепи по пътя ѝ към Европа. Докато продължава руската агресия, общите нужди от възстановяване на Украйна все още няма да са известни. Въпреки това още сега е важно да се разработят основните градивни елементи на това международно усилие. Подкрепата ще трябва да има средносрочен и дългосрочен хоризонт.

Усилията за възстановяване следва да се ръководят от украинските власти в тясно сътрудничество с Европейския съюз и други ключови партньори, като партньорите от Г-7 и Г-20, други трети държави, както и с международни финансови институции и международни организации. Партньорствата между градовете и регионите в Европейския съюз и тези в Украйна ще обогатят и ускорят възстановяването.

Международна координационна платформа — „Платформата за възстановяване на Украйна“, ръководена съвместно от Комисията, представляваща Европейския съюз, и от украинското правителство, ще работи като висш орган за стратегическо управление, отговарящ за одобряването на план за възстановяване, изготвен и изпълнен от Украйна, с подкрепа за административния капацитет и техническа помощ от ЕС. Платформата ще обедини партньорите и организациите, оказващи подкрепа, включително държавите — членки на ЕС, други двустранни и многостранни партньори и международни финансови институции. Украинският парламент и Европейският парламент ще участват като наблюдатели.

Планът за възстановяване RebuildUkraine, одобрен от платформата и основан на оценка на нуждите, ще се превърне в основа за Европейския съюз и другите партньори при определянето на приоритетните области, избрани за финансиране, и конкретните проекти. Платформата ще координира източниците на финансиране и тяхното местоназначение, за да оптимизира използването им, и ще наблюдава напредъка в изпълнението на плана.

В подкрепа на плана за възстановяване Комисията предлага да се създаде механизмът RebuildUkraine като основен правен инструмент за подкрепа от Европейския съюз чрез комбинация от безвъзмездни средства и заеми. Той ще залегне в бюджета на ЕС, като по този начин ще се гарантира прозрачността, отчетността и доброто финансово управление на тази инициатива, с ясна връзка с инвестициите и реформите. Той ще използва опита, натрупан по Механизма за възстановяване и устойчивост в ЕС, но ще е адаптиран към безпрецедентните предизвикателства, свързани с възстановяването на Украйна и придружаването ѝ по пътя ѝ към Европа. Самият Механизъм ще има специфична структура на управление, гарантираща пълна собственост от страна на Украйна.

Ще бъде поставен значителен акцент върху реформите в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, а инвестициите, приведени в съответствие с политиките и стандартите на ЕС в областта на климата, околната среда и цифровизацията, ще помогнат на Украйна да излезе по-силна и по-устойчива от опустошението, нанесено от руското нашествие.

Непредвидените нужди, породени от войната в Европа, надхвърлят значително наличните средства в настоящата многогодишна финансова рамка. Поради това ще трябва да бъдат намерени нови източници на финансиране.

Предложената структура е достатъчно гъвкава, за да обхване такива нови източници на финансиране. Допълнителните безвъзмездни средства, които ще бъдат предоставени на Украйна, могат да бъдат финансирани или чрез допълнителни вноски от държавите членки (и от трети държави, ако желаят това) за механизма и съществуващите програми на Съюза, като по този начин се ползват финансовите механизми и гаранции на Съюза за правилното използване на средствата, или чрез целево преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Тези източници биха могли също така да финансират заемите, които ще бъдат отпуснати на Украйна в рамките на механизма. Като се има предвид мащабът на заемите обаче, които вероятно ще бъдат необходими, вариантите включват набиране на средства за заемите от името на ЕС или с национални гаранции на държавите членки.

Удовлетворяването на нуждите на Украйна от значителна краткосрочна финансова подкрепа за поддържане на основните услуги, посрещане на хуманитарните нужди и за възстановяване на най-важната разрушена инфраструктура ще изисква съвместни международни усилия, в които Съюзът ще бъде готов да изиграе своята роля.

Членовете на колегиума изразиха следните становища:

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Непровокираното и необосновано руско нахлуване в Украйна причини ужасно човешко страдание и масови разрушения в страната, принуждавайки милиони невинни украинци да напуснат домовете си. Украйна може да разчита на пълната подкрепа на ЕС. ЕС ще продължи да предоставя краткосрочна финансова подкрепа на Украйна за посрещане на нейните нужди и за поддържане на функционирането на основните услуги. Ние сме готови да поемем водеща роля в международните усилия за възстановяване, за да помогнем за реконструкцията на една демократична и просперираща Украйна. Това означава, че инвестициите ще вървят ръка за ръка с реформи, които ще подкрепят Украйна в европейския ѝ път.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Подкрепата на ЕС за Украйна е непоколебима. Ще продължим да използваме всички налични средства, за да помогнем на нашите приятели и съседи да се противопоставят на непровокираната и брутална агресия на Русия. Трябва да решим проблема както с поддържането на ежедневното функциониране на страната, така и с усилията за нейното възстановяване. За да се отговори на най-неотложните нужди на Украйна, възнамеряваме да предоставим спешни заеми в рамките на нова програма за макрофинансова помощ. В дългосрочен план ЕС ще оглави значителни международни финансови усилия за възстановяването на свободна и демократична Украйна, като работи с партньори като Г-7, международните финансови институции и в тясно сътрудничество със самата Украйна. Ще придружаваме Украйна при всяка стъпка по пътя, за да поправим разрушенията, причинени от войната на Русия, и да създадем по-светло бъдеще и нови възможности за нейния народ.

Върховният представител/заместник-председател на Комисията за по-силна Европа в света Жозеп Борел заяви: ЕС ще остане непоколебим в своята солидарност и подкрепа за Украйна, която се защитава срещу необоснованата и незаконна военна агресия на Русия. Продължаваме да предоставяме на Украйна мерки за военна помощ.

Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: Европейският съюз ще продължи да подкрепя Украйна и нейния народ и да играе ключова роля във всички политически, хуманитарни, икономически усилия и усилия за устойчивост за посрещане на краткосрочните и дългосрочните нужди, които ще върнат Украйна към мира и социално- икономическото възстановяване. Убеден съм, че новата „платформа за възстановяване на Украйна“, ръководена съвместно от Украйна и Комисията, както и предложеният от нас механизъм RebuildUkraine, ще помогнат за едно по-добро бъдеще за Украйна. Това ще бъде направено в тясно сътрудничество с всички донори.

Европейският комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Разрушението на Украйна, предизвикано от Русия, няма прецедент в следвоенна Европа, както и незачитането от нейна страна на установения международен ред, утвърждаван в продължение на десетилетия. Днес Европейската комисия очертава пътя, по който да помогне на нова Украйна да възкръсне от пепелта от войната, точно както нашият Съюз излезе от разрухата на 1945 г. Заедно с украинските власти и в сътрудничество с нашите международни партньори ще мобилизираме финансирането, от което Украйна се нуждае, за да преодолее тази криза и да „изгради отново по-добре своята икономическа и социална инфраструктура.

Комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи каза: През последните седмици станахме свидетели на ужасната загуба на човешки живот и опустошението, причинено от тази война на инфраструктурата в Украйна. Бързо мобилизирахме помощ и поехме ангажимент да подкрепим възстановяването на Украйна. Възстановяването следва да отразява напълно нуждите, установени от Украйна, и да бъде твърдо залегнало в програмата за реформи на страната.

Помощта на ЕС за Украйна досега

Ангажиментът на ЕС за подкрепа на Украйна е дългогодишен и вече е постигнал резултати. ЕС е предоставил значителна финансова помощ на Украйна, която за периода 2014 — 2021 г. възлезе на 1,7 милиарда евро безвъзмездна помощ по Европейския инструмент за съседство, 5,6 милиарда евро по пет програми за макрофинансова помощ под формата на заеми, 194 милиона евро под формата на хуманитарна помощ и 355 милиона евро от инструменти за външна политика. ЕС предоставя подкрепа на Украйна за разработване на политики и всеобхватни реформи с активното участие на държавите членки чрез подхода „Екип Европа“. Сред водещите програми са тези за децентрализация, реформа на публичната администрация и борба с корупцията.

Преди и по време на войната ЕС работи в тясно сътрудничество с европейските финансови институции в подкрепа на Украйна. От 2014 г. насам Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие са мобилизирали над 10 милиарда евро под формата на заеми за Украйна. През последните седмици Европейската инвестиционна банка отдели 668 милиона евро за украинския бюджет. Освен това ЕС работи в тясно сътрудничество със Световната банка и Международния валутен фонд, които са ключови партньори в усилията на Украйна от 2014 г. насам.

Какво предстои

Предложенията на Европейската комисия трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент  и Съвета на ЕС. Лидерите на Европейския съюз на 30 май ще се споразумеят за създаването на фонд за възстановяване на Украйна след края на войната с Русия, но остава  неясно как ще бъде финансиран той, се казва в проект на документ, който ще бъде дискутиран на срещата на върха и с които Ройтерс разполага.

Германия вече заяви, че се противопоставя на по-голямо съвместно задлъжняване на ЕС.

Оценките на икономистите за разходите за възстановяване на Украйна варират между 500 млрд. евро и 2 трилиона евро (524 млн. долара до 2.1 трилиона долара), в зависимост от предположенията за продължителността на конфликта и обхвата на разрушенията.

Според източници на Ройтерс, при суми от такъв мащаб ЕС обмисля изземване на замразени руски активи в ЕС като източници на финансиране.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща