"Топлофикация Велико Търново" с редица мащабни проекти в производство на чиста енергия

Енергетика / България
3E news
1186
article picture alt description

Източник: Топлофикация Велико Търново.

„Започваме проектиране на нова високоефективна когенерация. Инвестицията допринася за увеличаване на надеждността на производството на енергия. Съоръжението ще подобри въздействието върху околната среда. Пандемията и икономическата криза не доведоха до забавяне в плана по въвеждане в експлоатация на втората високоефективна когенерационна инсталация“ коментира инж. Александър Димитров, директор на Топлофикация Велико Търново.

Инж. Димитров напомни, че в последните няколко сезона работят и на биомаса. "Биомасата е напълно екологично гориво. Производството на топлинна енергия от биомаса не отделя вредни емисии. В Топлофикация Велико Търново се използват като гориво слънчогледови пелети и пелети от пшенична и царевична слама.“ каза инж. Александър Димитров.

"В последните години в дружеството са направени множество технологични подобрения благодарение на които Топлофикация Велико Търново гарантира сигурно и екологично топлоподаване" подчерта инж. Димитров".

Още през 2000 г. е внедрена информационно-управляваща система, която подпомага производствения процес. Шест години по- късно е приключена и газификацията на дружеството. Реконструкцията и промяната на горивната база от котелно гориво на природен газ осигурява по- екологично и високоефективно производство на топлинна енергия. През същата година са изградени топлопровод и топлообменна станция за връзка между Първа градска магистрала и магистралата на Районна отоплителна централа.

"Комбинираното производство на топло и електроенергия стартира през 2007 г, когато е въведен в експлоатация когенерационен модул- бутален двигател, изгарящ природен газ и свързан към него електрически генератор. Топлинната мощност на модула е 3,2 MW, а електрическата мощност - 2,8 MW.” допълва инж. Димитров.

Той обясни, че производственият капацитет на централата се състои от следните мощности: водогреен котел ВК-50-2 на природен газ с мощност 48 MW; водогреен котел Берч HWDRS 1800 на природен газ с мощност 16 MW; парен котел ЕКГ-12 на природен газ с мощност 12 MW; парен котел ПКГ-4 на природен газ с мощност 2,5 MW; когенерационен модул с топлинна мощност 3,1 MW и електрическа мощност 2,8 MW; водогреен котел ВК-50-1, експериментално реконструиран за изгаряне на биомаса.

Инж. Александър Димитров обясни, че с цел осигуряване на сигурно топлоподаване за клиентите, през летните месеци ще осъществят реконструкция и модернизация на част от съществуващото оборудване.

"Ще извършим и съответните ремонти по съоръженията в централата. Всички тези мероприятия ще допринесат за подобряване на въздействието върху околната среда, увеличаване на надеждността на производството и подобряване на качеството на доставяната топлинна енергия." обясни инж. Димитров.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща