МС одобри промени в програмите за компенсиране на потребители на електроенергия и природен газ

Енергетика / България
3E news
338
article picture alt description

Източник: needpix.com

Министерски съвет прие решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с решения № 105 и № 202 на Министерския съвет от 2022 г. и Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение № 31 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с решения № 93 и № 202 на Министерския съвет от 2022 г.

Тези изменения са наложени с цел отразяване на реалната ситуация и високите нива на компенсации, предоставени през м. март по двете програми. Измененията касаят разпределението на индикативните бюджети по отделните периоди, като общия бюджет по Програмите и схемата на компенсиране остават непроменени. Компенсациите продължават да се предоставят и за м. април 2022г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща