„Булатом“ настоява държавата да приеме възможно най-бързо „Политика за устойчиво развитие на ядрената енергетика в България“

По този начин ще се спомогне за постигане на целите за декарбонизациия и производство на нисковъглеродна базова електроенергия

Енергетика / България
3E news
1533
article picture alt description

АЕЦ Козлодуй е единствената площадка у нас с работещи два ядрени блока. Още толкова могат да бъдат построени на площадка "Белене".

Източник: АЕЦ "Козлодуй".

„Сдружение „Български атомен форум“ (БУЛАТОМ) вярва, че запазването на ключовото значение на ядрената енергетика у нас е необходимо за сигурността и суверенитета на страната днес и в бъдеще. Приветстваме, че настоящите планове за развитие на българския електроенергиен сектор предвиждат удвояване на дела на електроенергия, произведена от ядрени централи в периода до 2040 г.“ Това е записано в позиция на „Булатом“, относно необходимостта от осигуряване на условия за устойчиво развитие на българската ядрена енергетика.  Според сдружението тази политика е в унисон с политиките на ЕС: плановете на повече от половината държави – членки включват ядрената енергия наравно с възобновяемата енергия за постигане на целите за декарбонизация до 2050 г. „Такава политика е и в съответствие с очакванията на преобладаващата част от българското общество: всички представителни социологически проучвания и значими обществени инициативи  през последните десетилетия показват сериозна подкрепа за развитие на ядрената енергетика в страната“, уточняват от „Булатом“.

Оттам припомнят, че у нас понастоящем има одобрени две площадки за разполагане на нови ядрени съоръжения. „Булатом“ вярва, че адекватното развитие на ядрените генериращи мощности на страната изисква оползотворяването и на двете площадки.

Още по темата

Енергийната сигурност на страната в дългосрочна перспектива се гарантира само при едновременната реализация и на двата проекта, развивани на тези площадки в периода до 2040 г. Само така може да бъде осигурено стабилно производство на нисковъглеродна базова електроенергия, улесняващо успоредната реализация на проекти, свързани с декарбонизация на икономиката. Такава цел изисква вземане на решения за осигуряване на необходимите условия за нейното постигане.

Поради дългия живот (почти столетие) на един ядрен проект от неправителствената организация считат за важно във възможно най-кратки срокове да бъде разработена и приета „Политика за устойчиво развитие на ядрената енергетика в България“.

Тази политика трябва да определи мястото на ядрената енергетика за осигуряване на енергийната сигурност на страната. Документът трябва да определи приоритетите, сроковете и етапите на изграждане на необходимите мощности така, че тази сигурност да бъде съхранена в периода на ускорен преход към постигане на целите за декарбонизация на икономиката до 2050 година. Възприемането на политика за развитие на ядрената енергетика ще позволи разработването на институционални и секторни политики по възможно най-ефективния начин и в крайна сметка да бъдат осигурени условията за дългосрочно снабдяване на страната с надеждна, нисковъглеродна, базова електроенергия с предсказуема себестойност.

От организацията са в готовност да участват в изготвянето на тази политика и предлагат разговори с управляващите в тази посока. В своя позиция те обясняват и в детайли предпоставките и възможностите, които открива една такава целенасочена политика пред България.

Цялата позиция на Българския атомен форум можете да видите на прикачен файл. Позицията е подписана от председателя УС на Булатом - д-р. инж. Богомил Манчев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща