Четирите индекса на БФБ на печалба трета поредна седмица

Най-голямо повишение през отминалите пет работни дни регистрира равно претегленият индекс BG TR30 (+2.26%), следван от измерителя на българките сини чипове SOFIX (+1.42%), широкия BG BX40 (+1.28%), имотния BG REIT (+0.19%)

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
418
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Трета поредна седмица (21-25 март) търговията на Българската фондова борса (БФБ) завършва с повишения и за четирите индекса, след като преди това две поредни седмици българските борсови индикатори приключваха в червената зона.

Най-голямо повишение през отминалите пет работни дни регистрира равно претегленият индекс BG TR30 (+2.26%), следван от измерителя на българките „сини чипове“ SOFIX (+1.42%), широкия BG BX40 (+1.28%), имотния BG REIT (+0.19%). В предходната седмица (14-18 март) повишението беше значително по-високо: с най-голям ръст беше SOFIX (+3.91%), следван от BG BX40 (+3.31%), равно претегления BG TR30 (+2.97%) и имотния BG REIT (+1.98%). В предишната седмица (7-11 март) също и четирите индикатора бяха в зелената зона, а с най-голям седмичен ръст беше BG TR30 (+1.95%), следван от BG BX40 (+1.47%), BG REIT (+1.58%) и SOFIX (+0.85%). В първата непълна седмицата на настоящия месец (28 февруари – 4 март) и четирите индекса бяха на минус, като най-голям беше седмичният спад на SOFIX (-5.40%), следван от BGTR 30 (-3.79%), BGBX 40 (-3.77%) и BG REIT (-0.46%).

Исторически рекорд за BG REIT

Благодарение на задържащия се за трета поредна седмица възходящ тренд на БФБ, четирите индекса не само затвориха със стабилен ръст, но и един от тях завърши седмицата с исторически рекорд – имотният BG REIT, който затвори търговията на 25 март, петък, на 171.19 пункта. Това ниво не е достигано, откакто имотният индикатор е въведен за отмитане от БФБ на 3 септември 2007 година.

От другите три индекса два се доближиха до своите върхове за 2022 година, достигнати съответно: за SOFIX на 11 януари (максималните 650.71 пункта, спрямо 610.52 пункта към 25 март), за BG BX40 също на 11 януари (145.89 пункта, спрямо 141.90 пункта към 25 март). Равно претегленият BG TR30 не само че отчете рекордно за годината ниво, но затвори на 717.68 пункта, ниво, което не е достигано след 3 юли 2008 година.

Засега март се очертава като най-печеливш месец за БФБ

от началото на годината, тъй като до 25 март и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+2.57%), BG BX40 (+3.31%), BG TR30 (+4.49%) и BG REIT (+3.93%).

От началото на годината равносметката показва, че два от индексите са на загуба и два с печалба: SOFIX (-3.96%), следван от BGBX 40 (-1.24%), докато другите два са с повишение: RG TR30 (+5.08%) и BG REIT (+4.60%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 25 март 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 33.41% и оборот от 340 018 126 лева.

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (14-18 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 1.42%, спрямо нарастване с 3.91% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 2 919 806 акции за 8 699 488 лева, спрямо 2 194 840 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 1.28%, докато в предходната седмица е регистриран ръст от 3.31%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 4 780 149 акции за 17 123 599 лева, спрямо 67 784 640 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран най-високият ръст от 2.26%, след като в предходната седмица беше отчетено повишение с 2.97%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 3 613 766 акции за 14 150 571 лева, в сравнение с 66 567 671 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT регистрира най-слабо повишение с 0.19%, след като в предходната седмица отечете нарастване с 1.98%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 743 746 акции за 2 816 187 лева, спрямо 872 210 лева седмица по-рано.

От началото на седмицата три от четирите индекса на БФБ стартираха с променена база новата седмица (SOFIX, BG TR30 и BG BX40), а без промяна остана имотният BG REIT. Съветът на директорите на БФБ преразглежда обикновено два пъти в годината емисиите, които са включени в четирите борсови измерителя.

Вижте още: Три от индексите на БФБ стартираха новата седмица с променена база

Редно е да отбележим как се представи новият член на SOFIX, базираното в Казанлък М+С хидравлик АД (MSH), което замени Елана Агрокредит АД-София (EAC). За една седмица са пласирани 12 422 акции за общо 109 327 лева, след което цената им се повиши с 1.69%, при последна цена от 9.000 лв./акция и пазарна капитализация от 355 006 800 лева. Най-висок седмичен ръст от 15-те емисии, включени в SOFIX, отчете ТБ Централна кооперативна банка АД (ССВ), чийто акции поскъпнаха с 23.01%.

След като и четирите индекса са на печалба,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 50% за печелившите към 27% за губещите и 13 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (46% за печелившите към 29% за губещите и 15 на сто без промяна), при обемите обороти (62% за печелившите към 36% за губещите и 2 на сто без промяна) и при сделките (79% за печелившите към 17% за губещите и 4 на сто без промяна).

Борсовият дебют

на Телематик Интерактив България АД (TIB), който е първият за 2022 година, бе посрещнат с подчертан интерес от пазарните участници.

Вижте още: При подчертан интерес дебютира Телематик на БФБ

Седмичната равносметка показва, че собственикът на една от най-големите интернет платформи за казино игри и спортни залози в България Palms Bet и на доставчика на игрално съдържание CT Interactive, е успял да пласира 8 338 акции за 396 981 лева и да попадне сред 18-те най-оборотни емисии за изминалите пет работни дни, но да отечете загуба от 12.35%, което не е необичайна практика за БФБ при дебюта си дружеството да завърши първата си седмица в червената зона.

БФБ отчете отново висок оборот

за втора поредна седмица при реализирани 3 040 сделки с 4 321 895 лота за 18 112 232 лева, спрямо 2 452 сделки с 1 053 513 лота повече, но с 93 001 613 лева по-малко, след като в предходната седмица БФБ отчете над 111 млн. лева оборот.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 18 дружества, в сравнение с 15 в предходната седмица. Най-голям седмичен оборот регистрира Химснаб България АД (CHSB) с 38 сделки с акции на дружеството за 2 525 600 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 380 сделки за 1 527 863 лева, ВФ Алтърнатив АД (VFAL) с една сделка за 1 040 000 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 502 сделки за 907 277 лева, Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) с 4 сделки за 868 600 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 18 сделки за 729 330 лева, Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) с 83 сделки за 689 241 лева, Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 13 сделки за 649 834 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 195 сделки за 621 695 лева, Асенова крепост АД (ASKR) с 2 сделки за 588 000 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 13 сделки за 575 363 лева, Софарма АД (SFA) с 80 сделки за 494 680 лева, НДФ Динамик (DYN) с 5 сделки за 469 308 лева, Химимпорт АД (CHIM) с 252 сделки за 446 618 лева, Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH) с 10 сделки за 407 541 лева, Телематик Интерактив България АД (TIB) с 9 сделки за 396 981 лева и Алтерко АД (A4L) с 27 сделки за 248 545 лева и ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с 192 сделки за 274 401 лева.

Прави впечатление, че сред най-оборотните емисии за пета поредна седмица попадат Агрия Груп Холдинг АД (AGH) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), Софарма АД (SFA) за четвърта поредна седмица, а Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) за първа седмица. Освен това, 3 дружества са реализирали сделки за над 1 млн. лева, а 18-те най-оборотни емисии с общо 13 461 177 лева формират 74.32% от седмичния оборот на БФБ.

Най-печелившите акции

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 26.11% и седмичен оборот от 907 277 лева, при последна цена от 2.850 лв./акция и пазарна капитализация от 424 891 680 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с повишение от 23.62% и седмичен оборот от 1 527 863 лева, при последна цена от 24.600 лв./акция и пазарна капитализация от 167 280 000 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с печалба от 23.01% и седмичен оборот от 274 401 лева, при последна цена от 1.390 лв./акция и пазарна капитализация от 176 710 658 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с ръст от 18.57% и седмичен оборот от 18 064 лева, при последна цена от 1.660 лв./акция и пазарна капитализация от 66 993 350 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 17.59% и седмичен оборот от 158 210 лева, при последна цена от 46.800 лв./акция и пазарна капитализация от 124 223 954 лева.

Най-губещите акции

- Телематик Интерактив България АД (TIB) – дебютанта на борсата е начело на групата на най-губещите емиции, чийто акции започнаха да се търгуват на 22 март, отечете седмично понижение с 12.35% и седмичен оборот от 396 981 лева, при последна цена от 44.000 лв./акция и пазарна капитализация от 190 080 264 лева;

- Инфинити Капитал АД (INF) със спад от 8.11% и седмичен оборот от 11 786 лева, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 2 473 301 лева;

- Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES) е с понижение от 5.71% и седмичен оборот от 11 503 лева, при последна цена от 99.000 лв./акция и пазарна капитализация от 58 077 558 лева;

- ИмПулс I АД (IMP) със загуба от 5.42% и седмичен оборот от 78 707 лева, при последна цена от 1.135 лв./акция и пазарна капитализация от 6 724 040 лева;

- Алкомет АД (ALCM) с понижение от 5.41% и седмичен оборот от 101 294 лева, при последна цена от 7.000 лв./акция и пазарна капитализация от 125 670 713 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (21-25 март) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 16 акции за 4 656 лева, след което цената им се е понижила с 5.26%, при последна цена от 288.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 555 264 000 лева от 586 112 000 лева в предходната седмица. Редна е да се отбележи, че енергийният подхолдинг на Еврохолд България АД - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), който придоби дружествата на ЧЕЗ Груп в България през 2021 г., увеличава дела си в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД до съответно близо 99% и 97% от капитала.

Увеличеното участие е резултат от сделки на БФБ на 18 март на обща стойност над 100 млн. лв. На тази дата EEEC е придобила 207 107 акции (10.74% от капитала) на ЧЕЗ Разпределение и 1 379 акции (27.58% от капитала) на ЧЕЗ Електро. Собственикът на двете дружества планира да ги свали от борсата, но преди това ще отправи търгово предложение за придобиване на остатъчните акции в двете енергийни дружества. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Комисията за финансов надзор в законовия 14-дневен срок.

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 18 март, 1 379 акции за 38 612 000 лева, след което цената им се е понижила с 15.15%, при последна цена от 28 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 140 000 000 лева от 165 000 000 лева, спрямо последната сделка на 23 февруари с една акция;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 4 000 акции за 2 553 лева, след което цената им се е понижила с 1.43%, при последна цена от 0.690 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 12 667 606 лева от 12 851 194 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки само на 23 март с 27 300 акции за 39 858 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.460 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 870 827 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 2 600 акции за 1 846 лева, след което цената има се е повишила с 0.71%, при последна цена от 0.710 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 17 826 971 лева от 17 701 429 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 18 март с 10 акции за 33 лева, след което цената им се е повишила с 3.12%, при последна цена от 3.300 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 93 552 202 лева от 90 717 286 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и на 15 март е реализирана една сделка с 50 лота дългови книжа за 50 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка със 198 акции за 307 лева на 23 март, след което цената им е спаднала с 11.43%, при последна цена от 1.550 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 44 822 881 лева от 50 606 479 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот дългови книжа на дружеството за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена за една облигация от 1000.000 лева/брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато да продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева/брой;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с един лот за 1 000 лева номинална стойност, след което цената на облигациите не се е променила, при последна цена за една облигация от 1 000.000 лева/брой.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща