Полицията е изпратила към прокуратурата сигнала за високите цени на тока от миналото лято

Енергетика / България
3E news
227
article picture alt description

Източник: ГД „Национална полиция“.

Полицията ще изпрати към прокуратурата данните от направената проверка за поскъпването на електроенергията, което започна през август миналата година. Проверката е продължила досега и бе по сигнал на бизнеса заради нежеланието на ТЕЦ „Марица Изток 2“ да включи още блокове към енергийната система и по този начин да съдейства за понижение на цените на свободния пазар. По същество проверката е установила точно този факт и потвърждава тезата на бизнес асоциациите. Според Националната полиция дори е налице престъпление по смисъла на чл. 219 от НК и от това са последвали значителни щети за предприятието, които в конкретния случаи се изразяват в нереализирана печалба.

Проверката започна през септември 2021 г. и бе инициирана след сигнал за необосновано висока цена на електроенергията, предлагана на платформата за търговия на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“. Обект на проверката бе периодът между месеците юни и август 2021 година, когато цената е варирала в широк диапазон и в някои часове е достигала до 400 лв. за MWh, съобщават от МВР.

Още по темата

От страна на ГД „Национална полиция“ бе изискана информация от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), „ТЕЦ Марица изток 2“ и Българската независима енергийна борса (БНЕБ).  Бе създадена и работна група между експерти от ГДНП и КЕВР, която извърши проверка и направи анализ на предоставените документи.

Според данните до момента е изяснено, че съществува реална възможност БЕХ ЕАД, което е предприятие с преобладаващо държавно участие и господстващо положение на пазара на едро на електроенергия, чрез определено дъщерно дружество, да намалява или преустановява предоставянето на ликвидност за пазара „Ден напред".  Установено е също така, че за периода от 15.07.2021 г. до 3.08.2021 г. са работили само две генериращи мощности на „ТЕЦ Марица изток 2", а  след 4.08.2021 г. постепенно са включени и останалите генериращи мощности, при което двойно се е увеличила произведената и включена в електроенергийната система електроенергия и цената бележи рязък спад в края на периода – от 300 лв./мвтч на 180 лв./мвтч, при включени 5 генериращи блока на „ТЕЦ Марица изток 2". Анализът на тази информация води до заключение, че невключването на генериращи мощности в електроенергийната система на България е довело до необосновано високи цени (т. н. Задържане на капацитет, съгласно Регламент (ЕС) 1227/2011 г.). Може да се направи и обосновано предположение, че длъжностни лица от „ТЕЦ Марица изток 2" са осъществили състава на престъпление по смисъла на чл. 219 от НК и от това са последвали значителни щети за предприятието, които в конкретния случаи се изразяват в нереализирана печалба.

Работата по случая продължава, уточняват от ГДНП.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща