520 млн. лева са парите за климатици, печки, термопомпи и водородни клетки по програма „Околна среда“  2021-2027

Климат / Екология
Рая Лечева
1860
article picture alt description

Снимка: domigradina.com/ По-честият избор като алтернатива вече е поставянето на климатици, но отоплението с тях крие също своите минуси.

520 млн. лева са средствата окончателно за печки, термопомпи въздух –въздух и вода-въздух и за водородни клетки по програма „Околна среда“  2021-2027, съобщи вчера за 3eNews Галина Симеонова -  и.д. Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда".

Заради по-ниския интерес, пък и напоследък заради високите цени на изкопаемите горива и новата политика на ЕС за намаляването зависимостта от руския газ газови инсталации няма да бъдат финансирани. Отслабва интересът на гражданите към печките на пелети заради покачването и на техните цени, поради което и те станаха неизгодни за хората, подчерта Симеонова.

Средствата са почти толкова колкото предходната програма, уточни тя. Очаква се програмата да покрие около 100 000 домакинства.  Това е основната мярка за подобряване качеството на въздуха в общините. Битовото отопление и транспортът остават едни от основните източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), които са най-проблемните замърсители, засягащи човешкото здраве.

Още по темата

 

Един от научените уроци от изминалия период е, че двуетапността на проектите води до прекомерно забавяне в реалната подмяна на топлоуредите. Според администрацията основните затруднения са резултат от недостатъчно осъзнаване от страна на гражданите, че инвестициите в чист въздух са инвестиции в здравето на техните семейства и обществото като цяло.

Подаването на заявления за участие изисква от крайния получател и информиран избор за най-подходящата алтернатива за отопление. Затова в периода 2021-2027 г. се планира техническа подкрепа за екипи, които да консултират хората и да съдействат в избора. Навременната, проактивна, пряка комуникация с гражданите е ключова за ефективното изпълнение на проектите, коментират експертите. Планират се регионални информационни кампании, отчитащи спецификите на всяка община, както и по-широка кампания с акцент възможностите за безвъзмездна подмяна на топлоуредите, включително представяне на домакинства, които вече ползват екологосъобразно отопление с подкрепа от фондовете на ЕС.

Другата алтернатива е общините, които не могат да решат този проблем с въздуха, да въведат ниско емисионни зони и да ограничат ползването на печки на твърди горива. Това означава забрани за ползването на печки в определени райони. Подобни мерки на пълна забрана използването на въглища в печките са приложили в Полша. Това може да се наложи у нас ако не положим усилия за подмяната на топлоуредите, с които се отопляваме. Необходимо е да престане горенето на отпадъци, на въглища и редица замърсяващи въздуха материали, защото праховите частици водят до редица респираторни и белодробни заболявания и над 12 000 смъртни случаи годишно.

Заради липсата на ефективни мерки за подобряване качеството на въздуха страната България ще бъде осъдена от Комисията за плащане на дневна парична санкция от над 28 000 евро на ден, както и еднократно платима сума от над 3 000 евро на ден с минимален размер от 653 000 евро.

Мярката за електромобилите окончателно е отпаднала от програмата за следващия програмен период и смяната им няма да бъде финансирана с европейски средства. Европейската комисия одобрява мярката и я оценява положително, но първоначално вече е била отказала на много други страни и затова тези инициативи на страните се финансират с национални средства, каза Симеонова. Подмяната на старите дизелови автомобили с подпомагане за закупуване на електромобил ще стане с национални средства, допълни тя. Най-вероятно това ще се случи със средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда, каза тя. Дизеловите автомобили prе Euro и Euro 1 имат принос за близо 55% от емисиите фини прахови частици, емитирани от личните МПС в големите градове. Добра практика в страни-членки на ЕС е прилагането на финансови инструменти за електромобили срещу предаване за рециклиране на високоемисионни стари автомобили. Все още се обмисля как ще изглежда националната програма за финансиране, допълни Симеонова.

Програмата ще бъде одобрена след като бъде одобрен и Националния план за възстановяване и устойчивост, за да няма препокриване при финансирането на определени дейности. След като официално планът бъде одобрен от ЕК, ще финализираме оперативната програма и ще я представим на Брюксел за одобрение. Това най-вероятно ще стане в началото на лятото.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща