ЕИБ: Мнозинството от българите са уверени, че зеленият преход ще подобри качеството на техния живот, но се безпокоят от загубата на работни места

Климат / Зелен преход
3E news
1040
article picture alt description

Мнозинството от българите са уверени, че зеленият преход ще подобри качеството на техния живот, но се безпокоят от загубата на работни места, показва климатично изследване на Европейската инвестиционна банка-четвърто издание.

Според данните 58 % смятат, че политиките в областта на климата ще повишат качеството на живота им, а 59 % вярват, че политиките за справяне с изменението на климата ще доведат до закриване на повече работни места, отколкото до разкриването на нови. 
Малко над половината или 52 % от българите считат политиките в областта на климата за източник на икономически растеж
Всъщност 22 % от българите очакват да се преместят в друг регион или държава в бъдеще заради изменението на климата, като при лицата на възраст 20 - 29 години този процент е 32 %. Tова са най-важните резултати от последното Климатично изследване за 2021 - 2022 г., проведено през септември 2021 г. и  публикувано днес от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

По-добро качество на живот, но несигурност на работното място

Добра новина за икономиката ли са политиките в областта на изменението на климата? Мненията на българите са разделени по въпроса дали зеленият преход ще бъде източник на икономически растеж. Климатичното изследване на ЕИБ установява, че 52 % смятат, че ще бъде точно така, спрямо средно 56 % за европейските граждани.

Едновременно с това мнозинството (58 %) от българите вярват, че политиките в областта на климата ще повишат качеството на живота им, например качеството на храните или здравеопазването.  Обаче българите са по-скоро скептични относно влиянието на политиките в областта на климата върху пазара на труда: 59 % споделят, че зелените политики ще имат отрицателен нетен ефект върху нивото на заетост в страната и ще доведат до закриването на повече работни места, отколкото до разкриването на нови (15 пункта над средното ниво за ЕС, което е 44%).

Миграция към други райони и смяна на работното място

Българските граждани са на мнение, че предизвикателствата, свързани с изменението на климата няма да отшумят. Докато повече от една трета (35 %) вярват, че извънредната ситуация с климата ще бъде овладяна до 2050 г., 60 % считат, че тя ще продължи да бъде сериозен проблем и в средата на века.

Някои българи заявяват, че изменението на климата ще застраши тяхното населено място. Една пета от българите (22 %) очакват да се преместят в друг район или държава заради дългосрочните последствия от изменението на климата. Това безпокойство е по-голямо сред двадесетгодишните, като почти една трета (32 %) от хората на възраст между 20 - 29 години, заявяват, че се притесняват от вероятността да трябва да се преместят заради изменението на климата.  Основно младите българи изпитват съмнения относно сигурността на работното им място: Почти една четвърт от анкетираните във възрастовата група 20 - 29 години (23 %) се страхуват, че ще загубят работата си, защото тя може да стане несъвместима с борбата с изменението на климата (5 пункта над средната за страната стойност от 18 %).

Адаптиране на стила на живот в дългосрочен план

Българите осъзнават промените в поведението, които са необходими за борбата с изменението на климата. Една трета от анкетираните (33 %) смятат, че повечето хора няма да притежават собствен автомобил след 20 години, а 81 % заявяват, че според тях повечето хора ще работят дистанционно в подкрепа на борбата с изменението на климата. И накрая, над една трета (35 %) мислят, че повечето хора ще са преминали на растителен хранителен режим, като половината от тях (49 %) предсказват въвеждане на определена енергийна квота за всеки гражданин. 

Различия между европейци, британци, американци и китайци

Като цяло, мнението на европейците е разделено по въпроса дали зеленият преход ще бъде източник на икономически растеж.  Повече от половината анкетирани (56 %) са убедени, че ще бъде точно така, което съответства на възприятията на американците и британците (57 %), докато китайците са по-оптимистично настроени (67 %).  По-голямата част от европейците (61 %) обаче са убедени, че качеството им на живот ще се подобри, с възможно положително влияние върху качеството на храните или здравеопазването. Европейците са по-големи песимисти в сравнение с китайците (77%), американците (65 %) или британците (63 %).

Вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова заяви: „Българите виждат възможности зеленият преход да подобри качеството на живота им. Те обаче са несигурни спрямо въздействието на политиките в областта на климата върху създаването на работни места. От позицията ни на климатичната банка на ЕС ние се вслушваме в техните тревоги и работим с обществеността и частния сектор за финансиране на проекти, които подкрепят целите на сближаването и екологосъобразния икономически растеж. В тази си дейност ЕИБ се явява основен партньор на Механизма за справедлив преход и други инструменти в подкрепа на зеления преход и сме ангажирани с подпомагане на прехода към по-зелено и устойчиво бъдеще, което няма да пренебрегне никого.”

Европейската инвестиционна банка публикува четвъртото  издание на Климатичното изследване на ЕИБ - задълбочена оценка на общественото мнение относно изменението на климата.  Проведено в партньорство с компанията за пазарни проучвания BVA, четвъртото издание на Климатичното изследване на ЕИБ има за цел да допълни общия дебат за нагласите и очакванията по отношение на действия в областта на климата.  В проведеното между 26 август и 22 септември 2021 г. изследване участваха повече от 30 000 анкетирани -представителна извадка за всяка от изследваните 30 държави. 

Европейската инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на страните членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигането на политическите цели на ЕС както в Европа, така и извън нейните граници. Европейската инвестиционна банка работи в близо 160 държави и е един от най-големите многонационални кредитори на проекти за действия в областта на климата. Наскоро Групата на ЕИБ прие своя Пътна карта на климатичната банка, за да изпълни амбициозната си програма за подкрепа на инвестиции в размер на 1 трлн. евро за действия по отношение на климата и екологична устойчивост през десетилетието до 2030 г., както и да задели над 50 % от финансирането на ЕИБ за действия по отношение на климата и устойчивостта на околната среда до 2025 г. Като част от Пътната карта, от началото на 2021 г. всички нови операции на Групата на ЕИБ са съобразени с целите и принципите на Парижкото споразумение.

BVA е фирма за проучване на общественото мнение и консултации и е призната за една от най-иновативните фирми за пазарни проучвания в своя бранш BVA е специализирана в областта на поведенческия маркетинг и съчетава науката за данните със социалните науки, за да вдъхне живот на сухите данни. BVA е и член на Световната независима мрежа за пазарни проучвания (WIN) -  глобална мрежа от някои от водещите компании за пазарни изследвания и проучвания на общественото мнение с над 40 члена.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща