Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната за времето от началото на годината към 27 февруари намалява с 31.83 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. делът на базовите централи се увеличава с 32.65 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1048
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия продължават да се повишават. Салдото (износ-внос) остава високо в процентно отношение, но в сравнение с предходни отчетни периоди се наблюдава спад. Въпреки че базовите централи държат висок положителен дял при тях също има изменение в посока към понижение. По-добри са обаче данните за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)в преносната мрежа, докато в разпределителната почти няма промяна. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 27 февруари (1.01.2022 г. – 27.02.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на месец януари  до двадесет и седмия ден на настоящата 2022 се увеличава до обем от 9 546 537 MWh. Това представлява ръст с 22.69 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. (плюс 22.36 % отчетени преди седмица за сравняван период до двадесети февруари). Година по-рано за същото време производството на електроенергия е възлизало на 7 780 749 MWh.

Още по темата

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период от първи януари до двадесет и седми февруари нараства до 7 404 158 MWh – ръст с 2.87 % (плюс 2.57 % отчетени през предходната седмица ). Преди година, за посочения период потреблението на електроенергия е било от порядъка на 7 197 845 MWh.

Салдото (износ-внос ) запазва високият си дял в процентно отношение, но се наблюдава промяна на показателите в посока към спад. Така например, за сравнявания период от първия ден на настоящата година до двадесет и седмия ден на февруари салдото (износ-внос ) расте с 267.54 % - до обем от 2 142 379 MWh  ( плюс 273.40 % преди седмица, плюс 265.32 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период, година по-рано салдото (износ-внос) е било от порядъка на 582 904 MWh.

Делът на базовите централи, според данните на системния оператор остава висок и се повишава  до обем от 8 219 450 MWh, което е увеличение с 32.65 процента (+33.23 % преди седмица). За същия отчетен период на миналата година базовите централи са участвали с обем от 6 196 173 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до двадесет и седмия ден на месец февруари се увеличава с 14.30 % до обем от 248 878 MWh (плюс 12.11 % седмица по-рано). Година по-рано възобновяемите източници са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 217 733 MWh. В частност тези данни се дължат, както на положителното участие на вятърните (плюс 10.3 %) и фотоволтаичните (плюс 36.68 %) централи, така и на биомасата (плюс 2.07 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от началото на тази година към 27 февруари достига 338 990 MWh, което представлява увеличение с 20.04 % (+20.32 % седмица по-рано). През аналогичния период на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 282 390 MWh. Тези показатели в частност се дължат на по-доброто участие на вятърните (плюс 24.82 %) и фотоволтаични (плюс 24.09 %) централи и въпреки силното понижение по отношение на биомасата (минус 21.65 %).

Водноелектрическите централи остават на минус. Така за времето от първи януари до двадесет и седми февруари тази година делът им намалява (минус) с 31.83 % до обем от 739 219 MWh (-36.24 % седмица по-рано). За сравнение през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 1 084 453 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща