Новият ценови период в енергетиката - подготовка за първа стъпка към пълната либерализация на пазара

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1696
article picture alt description

КЕВР е готова с доклада си за новия ценови период в сектор електроенергетика и въпреки че официалните обществени обсъждания минаха, участниците на пазара продължават да дискутират. Притесненията им са разбираеми, защото новите промени в Закона за енергетиката вече поставят друга рамка. Общественият доставчик и производителите на електроенергия от 1 юли ще трябва да работят при променени условия и да предвидят, и бъдещите стъпки. Малко и невнимателно движение може да донесе загуби, при положение, че има стари и неизчистени дългове, а и проблеми. Това се отнася за всички играчи.  Освен това тенденцията е ясна – процесът на либерализация на електроенергийния пазар ще продължи. Както става ясно всички настоящи решения вече са и частична подготовка към следващата стъпка - освобождаването на пазара. 


На този фон Националната електрическа компания (НЕК) като обществен доставчик има редица притеснения – от таксата за достъп до разпределението на електроенергия за регулирания пазар. През миналия регулаторен период заради връщане от свободен на регулиран пазар не достигнаха 2 тераватчаса и НЕК се оказа неподготвена. Притеснения има и за настоящия регулаторен период. 

От Фотоволтаичната асоциация, както и участниците в хидроенергийния сектор изглеждат доволни от промените, но не отричат, че рискове има. От Института за пазарна икономика   пък смятат, че наред с добрите новини има и притеснителни и те са свързани с подценяването на нарастването на цените. Това коментираха експерти по време на дискусията: Цена „Задължения към обществото“ и пазарни прогнози за следващия ценови период, част от поредицата Energy Managers’ Forum, организирана от сп. „Ютилитис“.

 

Притесненията на Обществения доставчик в лицето на НЕК


Законовите промени, които през последните години се отразиха на обществения доставчик, коментира шефът на аналитичния отдел към Националната електрическа компания Венцислав Марков. Преди това той направи кратък преглед на основните законови промени от гледна точка на отражението им върху НЕК като обществен доставчик.

От една страна тези промени са свързани с изкупуването на електроенергия, а от друга  с продажбата, посочи той, като припомни, че по отношение на  изкупуването на електроенергия основните изменение касаят отпадането на различни производства от които НЕК преди това е изкупувал електроенергия. Марков обърна специално внимание на  постепенното  отпадането на мощностите, от които общественият доставчик може да изкупува електроенергия за регулирания пазар.

Без да подминава положителните промени, и със специално внимание към ролята на Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) представителят на НЕК отново изрази притеснение от въвеждането на такса достъп. Изводът и притеснението на Марков е, че в новият ценови период не са включени средства за компенсиране на разходите за достъп до двете т.нар. „американски централи“.  „Не са включени средствата за компенсиране на разходите за достъп на ТЕЦ „Ей И Ес Марица изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“, посочи Марков.

За периода 01.07.2019 г. – 31.10.2019 г.  НЕК ще сключи договор с Фонда за компенсиране за производители с инсталирана мощност над 1 MW до 4 MW по чл.31 от Закона за енергията от възобновяеми източници, каза той, като не подмина очакванията за  възстановяване на некомпенсирани разходи за предходни регулаторни периоди.

Квотите и ВЕЦ-овете са другото притеснение на НЕК, стана ясно от обяснението на Венцислав Марков. По отношението на ВЕЦ-овете представителят на НЕК коментира, че за тях се определя регулирана, а не преференциална цена, както и това, че КЕВР определя квота, с която участва в енергийния микс при условие, че ВЕЦ  са с инсталирана мощност над 10 МВт
Докато за другите мощности КЕВР определя такса за достъп, при определяне на цената на ВЕЦ, КЕВР не включва разходи за достъп, както  и вноска 5% върху приходите от реализирана енергия съгласно чл.36е от ЗЕ (5-те % за ФСЕС), обясни Марков.

Другото притеснение на НЕК е дали определеното количество електроенергия, сега вече разпределено по месеци ще е достатъчно за регулирания пазар. Според него обаче са надценени тенденциите за излизане на потребителите на свободния пазар, което отново може да доведе до финансов дефицит при обществения доставчик. Затова от НЕК продължават да настояват за актуализиране на количествата и на крайните снабдители. Представителят на електрическата компания коментира и различните ценови нива, касаещи компанията, заложени от КЕВР, определяйки своето положение като неконкурентоспособно.

Услугата „обществена доставка“ с пределна стойност 3 % и определени 2,29 % за обществения доставчик в лицето на  НЕК бяха окачествени от Марков отново като „притеснителни“.  Той не спести и критиките си към минали решения свързани с емисиите. „Положително за новия период е, че КЕВР ще признае разходи за емисии, които надвишават определената прогнозна цена на въглеродните емисии. Това са 280 млн.лв., както и някои разходи, предизвикани от съдебни решение, по които НЕК е осъдена, заради паднали решения на КЕВР по отношение на производители от ВЕИ и високоефективно производство“, обясни Марков, но по думите му това няма да покрие всички разходи. Марков поиска, а впоследствие и получи обещание от председателя на КЕВР обещание за разглеждане на всички разходи на електрическата компания.

Отговорът на КЕВР

Председателят на КЕВР Иван Иванов, който присъства на дискусията прие предизвикателството и отговори, както на коментарите на бизнеса  за нивото на базовата цена на електроенергията о 89 лева, така и на забележките на НЕК и предизвикателствата пред ВЕИ-та.

„Оценката на бизнеса е, че цената от 89 лв. така, както КЕВР я е приел като прогнозна базова цена за новия регулаторен период не е достатъчно висока. Искам все пак да отбележа, че през последните 5 години не е правен такъв скок в цената на енергийната компонента по отношение на крайната цена на енергийната услуга“, каза Иван Иванов. Той напомни, че през завършващия скоро настоящ регулаторен период цената за базова енергия бе 70 лева. Увеличението до 89 лева , освен че нараства рязко с 27 % ,  „трябва да покаже на всички участници в енергийния сектор, че предстои преминаване към пълна либерализация на сектора, както и, че трябва да бъдат предпазени от някакъв изключителен скок“.  Напротив, по думите на Иванов, „стъпката, която прави комисията трябва да се оцени като навременна и необходима. Впрочем, търговците на електроенергия без публични изяви оценяват това като нещо сериозно и много правилно и полезно“, каза още той.

В коментара си за добавката „задължение към обществото“, председателя на КЕВР отчете така определената от него „една инверсия в това, което българския бизнес трябва да плати, респективно да получи обратно поради зелената енергия“. „В предишното ни ценово решение от 37 лв., добавката за зелената енергия бе около 22 лева. Респективно високоинтензивната индустрия получаваше 85 % възстановяване или малко над 18 лева от тази добавка“, напомни Иван Иванов. Сега „в новото  ценово решение, поради натрупания резерв във ФСЕС и в съответствие с неговата цел, а именно да се компенсира преференциалната цена в случая за зелената енергия, естествено регулаторът използва този механизъм, в резултат, на което в новата добавка задължение към обществото, която е 20,40 лв. зелената енергия е малко под 5 лева и естествено, че бизнеса, ако преди получаваше 18 лева, сега ще получи около 2,50 – 3 лева, което при тях е определена инверсия и те очевидно затова са недоволни, но това е в резултат на обективно сложилата се ситуация, а не действия, които се правят срещу бизнеса за възстановяване на добавката. Това е просто влияние на зелената компонента в добавката“, каза Иванов. Той отчете намаляването не само на зелената добавка, но и „високоефективното производство, където също има компенсации по европейските правила“ . Така по думите на председателя на КЕВР  „остана с много голяма тежест да стои добавката, която се дължи на двете „американски централи“ и ,за която по принцип нямаме никакъв механизъм (те са въглищни централи) да влияем на тази сума в добавката”, каза той, като допълни, че  участието на двете централи в тези малко над 22 лева от задължение към обществото е около 15 лева.

Иван Иванов не подмина оплакването на НЕК за  въвеждането на цена достъп, като напомни че преди тя е била за производителите от ВЕИ, а сега е за всички производители. Той обясни  въвеждането с необходимостта от компенсиране на част от приходите осъществявани досега от ЕСО от таксите за внос и износ на електроенергия, които отпадат, предвид предстоящото обединение на пазарите.
Председателят на КЕВР припомни, че цената за достъп за производителите за ВЕИ е  3,02 лв. „Наложи се да се изпълни в пълен размер дадената в закона възможност и се въведе (цена достъп) за всички производители“ каза Иванов.
Разбира се той отчете предстояща, но неизвестно кога дискусия по въведена цена достъп за всички производители в размер на 2,10 лв., но заедно с цената за достъп досега производителите на електроенергия от ВЕИ с динамична характеристика ще трябва да съберат двете цифри и да плащат  5,12 лв. „Към момента това е така „, каза Иванов и остави под въпрос как ще е  в бъдеще.
„Защо се наложи да реализираме Закона в пълна степен в тази му част ? Защото трябва да се премахнат всички пречки за създаване на регионален пазар на електрическа енергия, възможност да се изнася електроенергия от страната, без да се плаща такса за внос и а износ това означава намаляване на приходите на ЕСО с 80 млн. лв. Част това намаление н на приходите беше попълнено чрез едно увеличение на мрежовите услуги на ЕСО, но друга съществена част бе чрез въвеждане на цена достъп на всички производители на електрическа енергия, не е само за двете „американски централи“.

Иван Иванов коментира и връщането на клиенти от свободния на регулирания пазар заради високите цени през декември и януари минала година. „През юни миналата година никой не можеше да предвиди този феномен, но се случи, така че оттам се натрупват тези 2,2 тераватчаса, които се оказаха повече и които разбирам, създават проблем за обществения доставчик.“, каза той. В допълнение към забележките на определените цени и график за работа на двете американски централи, председателят на КЕВР бе ясен, че всичко е изготвено въз основа на миналогодишни графици и данни.  

В коментарът си за цените и по-точно за претенциите на различните участници, председателят на КЕВР обясни, че от една страна регулаторът трябва да защитава общественият интерес, но от друга трябва да участва и в подготовката на електроенергийния пазар за последващия пълен етап на либерализация.

„По отношение на ограничаването на цените. Зная, че всеки производител на електроенергия, всяко ЕРП държи колкото се може да има по-голяма цена на различните сегменти. В същото време наистина регулаторът трябва да защити обществения интерес. Аз накрая ще започна да представям данни до какво ще доведе, до какви цени удовлетворяването на едни или други искания. Никъде в западна страна няма да видите такива протести, както в България при промяна на крайната цена на електроенергията. Единственото трайно решение, което ще се реализира и съм доволен, че българския бизнес заявява това е:  да се фиксира крайна дата за пълна либерализация на пазара. Дали това ще бъде 2022 г. или година по-късно, или въобще да е фиксирана...., но не трябва да се казва, че КЕВР ще го прави, защото прекратяването на регулирания пазар е част от енергийната политика на страната. Енергийната политика на страната не се прави от КЕВР. Законът трябва да го постанови така, както през 2013 година постанови за потребителите на високо и средно напрежение да излязат на свободния пазар. Както се направи миналата година за производителите от 4 МВТ нагоре, тази година за тези от 1 МВт нагоре, трябва да се фиксира срок, график за премахването на регулирания пазар. До голяма степен, въпросите, които седят  и се обсъждат било от производители или потребители ще отпаднат. Тогава КЕВР ще определя цените на мрежовите услуги и на енергийно уязвимите потребители.  Стъпките, които трябва да бъдат предприети, трябва да бъдат записани в закона. При това, ако искаме от 1 юли следващата година това да започне да се случва трябва промените в закона да станат до края на текущата 2019 г., за да има един поне 6-месечен период, в който и потребителите вече да знаят, че един (определен процент) процент от цената, която ще плащат ще бъде миксиран от цената на свободния пазар,  останалото ще е регулираната цена, който процент за регулираната цена ще намалее в крайният срок за прекратяване на регулирането“.

 

Очаквайте гледната точка на фотоволтаичната асоциация и хидроенергийният сектор

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща