ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги доставя 100% зелена енергия на Юнимастърс Лоджистикс

Енергетика / България
3E news
857
article picture alt description

Източник: Енерго-Про Енергийни услуги.

Водещата логистична компания Юнимастърс Лоджистикс отново избра да се снабдява с изцяло зелена енергия от своя дългогодишен доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Лидерът в търговията с електроенергия издаде удостоверение, гарантиращо доставка на 100% енергия, добита от възобновяеми източници. Документът беше връчен на изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Божилов от Албена Лазарова, търговски директор, и Теодора Кирякова, старши мениджър продажби в ЕНЕРГО-ПРО.

Юнимастърс развива своята дейност от повече от три десетилетия и непрекъснато се стреми да  усъвършенства управлението на веригата за доставки в съответствие с динамиката на логистичния пазар. „Вече четири години си партнираме с нашия доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, следвайки зелената идея. Заедно мислим в една посока – опазване на околната среда чрез използването на изцяло възобновяема енергия в осъществяването на нашата дейност“, сподели г-н Николай Божилов при връчването на удостоверението. „Смятаме, че целесъобразното взаимодействие с природата и използването на енергия, добита по екологичен начин, е правилният подход към опазване на нашата планета и нейните ресурси.

Благодарение на ЕНЕРГО-ПРО и предлаганата от тях услуга за доставка на 100% зелена енергия съумяваме да дадем своя принос за устойчивото енергийно развитие в страната“, допълни г-н Божилов. Г-жа Албена Лазарова от своя страна заяви: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги отчита все по-засилен интерес от компаниите у нас към снабдяване със зелена енергия. Радваме се, че нашият дългогодишен клиент Юнимастърс поддържа своята последователна политика към опазването на планетата от вредните емисии във всички свои дейности и се надяваме и други да последват техния пример“.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на компанията. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, който стартира издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на гаранции за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Само през изминалата година десетки клиенти на енергийния търговец се сдобиха със специалния документ, който удостоверява, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща